Transport wodny śródlądowy – co to jest i czym się charakteryzuje? | Omida Sea And Air S.A.

Transport wodny śródlądowy co to jest i czym się charakteryzuje?

Efektywny transport jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania biznesu i gospodarki.

PRZEWIŃ
Sea & Air Blog

Poznaj definicję transportu śródlądowego

Efektywny transport jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania biznesu i gospodarki. Podczas gdy transport lotniczy i morski często są w centrum uwagi, istnieje jeszcze jeden istotny rodzaj transportu, który odgrywa znaczącą rolę w łączeniu regionów i ułatwianiu handlu – transport śródlądowy. W niniejszym artykule zgłębimy świat transportu śródlądowego, badając jego istotę, kluczowe cechy i znaczenie w szerszej branży transportowej.

Spis treści:

 • Czym jest transport śródlądowy?
 • Transport wodny śródlądowy — rodzaje jednostek
 • Zalety transportu śródlądowego
 • Wady transportu śródlądowego
 • Jakie są najważniejsze porty rzeczne w Europie i jaką rolę odgrywają w rozwoju systemów logistycznych?
 • Czym różni się transport morski od transportu śródlądowego?

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • czym charakteryzuje się transport wodny śródlądowy,
 • jakie są zalety i wady tego rodzaju transportu,
 • czym różni się transport morski od transportu śródlądowego.

Czym jest transport śródlądowy?

W obrębie dziedziny transportu wyróżniamy kategorie: lądowy, wodny, powietrzny oraz specjalny. W niniejszym artykule skoncentrujemy się na analizie segmentu transportu wodnego, a konkretnie na aspekcie związanym z transportem rzecznym śródlądowym. Transport śródlądowy, znany również jako żegluga śródlądowa, odnosi się do transportu osób i towarów po wodach śródlądowych, które są połączone z morzem. Jest to ważny element systemu transportowego, który umożliwia dostęp do obszarów wewnętrznych kraju oraz zapewnia połączenia między portami morskimi a portami śródlądowymi.

Transport śródlądowy - Omida Sea And Air S.A.

Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Transport wodny śródlądowy - rodzaje jednostek

Transport wodny śródlądowy wykorzystuje różne rodzaje jednostek pływających, takie jak statki, barki, promy i łodzie, do przemieszczania się po wodnych drogach śródlądowych. Może to obejmować przewóz towarów masowych, jak również transport pasażerów. Poniżej przedstawiamy niektóre rodzaje śródlądowego transportu wodnego:

 1. Śródlądowe statki towarowe i pasażerskie: Rzeki, kanały i jeziora są wykorzystywane do pływania statków towarowych i pasażerskich. To umożliwia transport dużej ilości towarów i osób między portami wewnętrznymi.
 2. Barki i bare: To płytkodenne jednostki, które są powszechnie używane do przewozu ładunków na rzekach i kanałach. Mogą przewozić towary masowe jak zboże, węgiel, chemikalia itp.
 3. Promy: Na niektórych rzekach w Polsce można spotkać także promy śródlądowe. Promy są używane do przewozu osób, samochodów i towarów na krótkich odległościach przez rzeki i jeziora. Są szczególnie przydatne tam, gdzie nie ma mostów lub tunelów.

Zalety transportu śródlądowego

Transport śródlądowy ma wiele zalet, które przyczyniają się do jego roli i znaczenia w systemie transportowym. Oto niektóre z nich:

 1. Efektywność ekonomiczna: Transport morski śródlądowy jest bardziej ekonomiczny niż inne środki transportu, zwłaszcza jeśli chodzi o przewóz dużych ilości towarów. Statki i barki mogą pomieścić znaczne ilości ładunków masowych, co przekłada się na niższe koszty transportu w porównaniu do transportu drogowego lub kolejowego.

Transport Śródlądowy - Omida Sea And Air S.A.

Źródło: Międzynarodowa Droga Wodna E70

 1. Duża przepustowość: Jednym z głównych atutów transportu śródlądowego jest jego zdolność do przewozu znacznej ilości towarów podczas jednego rejsu. Barki i statki mają dużą przepustowość, co umożliwia skuteczne zaspokajanie zapotrzebowania na przewóz towarów masowych.

Transport śródlądowy - Omida Sea And Air S.A.

Źródło: Międzynarodowa Droga Wodna E70

 1. Ograniczone zanieczyszczenie: Transport śródlądowy jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska w porównaniu do innych rodzajów transportu. Statki zazwyczaj emitują mniej dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń atmosferycznych na jednostkę przewożonego ładunku w porównaniu do transportu drogowego lub lotniczego.

Transport śródlądowy - Omida Sea And Air S.A.

Źródło: Międzynarodowa Droga Wodna E70

 1. Dostęp do odległych regionów: Transport śródlądowy zapewnia dostęp do odległych regionów, które mogą być trudno dostępne za pomocą innych środków transportu. Rzeki i kanały często przechodzą przez obszary wiejskie i miejsca, gdzie infrastruktura drogowa lub kolejowa jest ograniczona. Dzięki transportowi śródlądowemu można dotrzeć do tych miejsc, co umożliwia skuteczne zaopatrzenie i dystrybucję towarów.
 2. Integracja z transportem morskim: Transport śródlądowy stanowi połączenie między portami morskimi a portami śródlądowymi. Umożliwia transfer ładunków między statkami oceanicznymi a jednostkami śródlądowymi, umożliwiając sprawną i ciągłą logistykę i łańcuch dostaw
 3. Bezpieczeństwo: Transport śródlądowy stanowi jedną z najbezpieczniejszych dziedzin transportu, co znajduje potwierdzenie w statystykach. W 2019 roku rejestracje wypadków żeglugowych prowadzone przez Urzędy Żeglugi Śródlądowej odnotowały jedynie 5 incydentów, a w 2018 roku było ich zaledwie 4. Co istotne, żaden z zarejestrowanych przypadków nie miał związku z przewozem ładunków niebezpiecznych. (Za: Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2019 r.; GUS; s. 4.).

Podsumowując, transport śródlądowy oferuje wiele zalet, takich jak efektywność ekonomiczna, duża przepustowość, ograniczone zanieczyszczenie, dostęp do odległych regionów oraz integracja z transportem morskim. Jest to ważny element systemu transportowego, który umożliwia skuteczne przemieszczanie się towarów i przyczynia się do rozwoju gospodarczego.

Wady transportu śródlądowego

Śródlądowy transport rzeczny, podobnie jak każdy inny rodzaj transportu, ma swoje ograniczenia. Oto kilka z nich:

 1. Zależność od warunków wodnych: Transport rzeczny jest bezpośrednio uzależniony od warunków wodnych na rzece. Jeśli poziom wody jest zbyt niski lub zbyt wysoki, może to utrudniać żeglugę i prowadzić do ograniczeń w przemieszczaniu się statków. Szczególnie w okresach suszy transport rzeczny może napotykać trudności.
 2. Infrastruktura i żegluga: Aby zapewnić sprawną żeglugę, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura i utrzymanie szlaków wodnych. Konieczne są odpowiednio pogłębione kanały i rzeki, a także odpowiednie znakowanie i sygnalizacja, aby umożliwić bezpieczne i skuteczne poruszanie się statków. Jeśli infrastruktura jest zaniedbana lub nieodpowiednio utrzymana, może to ograniczać możliwości transportu rzecznego.
 3. Zasięg geograficzny: Chociaż transport rzeczny może być skutecznym środkiem transportu na danym obszarze, jego zasięg geograficzny jest ograniczony do rzek, jezior i kanałów. Nie jest dostępny we wszystkich regionach i nie można nim dotrzeć do miejsc oddalonych od wód śródlądowych.
 4. Szybkość i terminowość: Transport rzeczny może być nieco wolniejszy w porównaniu do innych środków transportu, takich jak transport drogowy lub transport kolejowy. Zależy to od prędkości statków, przepustowości szlaków wodnych i innych czynników. W przypadku pilnych i czasowo wrażliwych dostaw transport rzeczny może nie zawsze być odpowiednią opcją.
 5. Ograniczenia ładunkowe: W niektórych przypadkach transport rzeczny może mieć ograniczenia co do rodzaju i wielkości przewożonych ładunków. Niektóre rzeki mogą być zbyt płytkie lub wąskie, aby pomieścić duże statki lub ładunki o dużym ciężarze. Ponadto niektóre substancje chemiczne lub niebezpieczne materiały mogą podlegać ograniczeniom, lub wymagać specjalnych zezwoleń w transporcie rzecznym.

Mimo licznych zalet transport rzeczny ma swoje ograniczenia, które należy uwzględnić, planując transport. Warunki wodne, infrastruktura, zasięg geograficzny, szybkość i ładunkowe ograniczenia są czynnikami, które mogą wpływać na efektywność i wykorzystanie śródlądowego transportu rzecznego. Właściwe zarządzanie tymi ograniczeniami jest istotne dla sprawnego funkcjonowania tej formy transportu.

Jakie są najważniejsze porty rzeczne w Europie i jaką rolę odgrywają w rozwoju systemów logistycznych?

Porty rzeczne, będące naturalnymi węzłami komunikacyjnymi, wykazują predyspozycje do pełnienia funkcji wielofunkcyjnych centrów logistycznych. Obserwuje się tendencję do ewolucji portów żeglugi śródlądowej w łańcuchach dostaw, co szczególnie manifestuje się w krajach z odpowiednio rozwiniętą infrastrukturą wodną.

Największym portem rzecznym w Europie jest Duisburg, gdzie roczne obroty ładunkowe wynoszą średnio 65 mln ton, a przeładunki kontenerów osiągają poziom 4 mln TEU. Kolejne pozycje w rankingu największych portów rzecznych w Europie zajmują porty w Paryżu (22 mln ton) oraz w Liège w Belgii, nad rzeką Mozą (14 mln ton). Do znaczących portów należą również te położone nad Renem, takie jak Kolonia, Ludwigshafen, Neuss oraz Mannheim, oraz nad Dunajem - Regensburg, Linz, Wiedeń i Budapeszt. W Polsce do portów śródlądowych o międzynarodowym znaczeniu (porty klasy E) zaliczają się porty: Kostrzyn, Wrocław, Koźle, Gliwice i Bydgoszcz.

Źródło: Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. T. 2 / pod redakcją Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera.

Czym różni się transport morski od transportu śródlądowego?

Transport morski różni się od transportu śródlądowego pod względem swojego zakresu i obszaru działania.

Transport morski polega na przewożeniu towarów lub pasażerów drogą wodną, czyli — zgodnie z nazwą — przez morza i oceany z jednego portu do drugiego. Ten rodzaj transportu jest wykorzystywany głównie do przewozu towarów na długie odległości, takich jak kontenery, ropa naftowa, rudy czy produkty rolne. Jest to również popularny środek transportu dla pasażerów w przypadku rejsów wycieczkowych i podróży transatlantyckich.

Transport śródlądowy odgrywa tę samą rolę co transport morski, jednak odbywa się on na śródlądowych drogach wodnych, takich jak rzeki, jeziora i kanały. Stanowi połączenie między portami morskimi a portami śródlądowymi. Jest istotnym elementem systemu transportowego w kraju, który umożliwia dostęp do portów morskich dla regionów oddalonych od wybrzeża.

Mapa głównych dróg wodnych w Europie

Mapa szlaków morskich - Omida Sea And Air S.A.

Źródło: Europejskie porozumienie dotyczące głównych europejskich szlaków wodnych o znaczeniu międzynarodowym

Podsumowując, różnica między transportem morskim a transportem śródlądowym polega na tym, że transport morski odbywa się na otwartym morzu i ma charakter międzynarodowy, podczas gdy transport śródlądowy dotyczy przemieszczania się po wodach śródlądowych i służy głównie do zapewnienia połączeń między portami morskimi a portami śródlądowymi wewnątrz kraju lub między różnymi krajami.

Przeczytaj również

Fracht – definicja. Co to jest fracht? | Omida Sea And Air S.A.
Fracht – definicja. Co to jest fracht?

Fracht to kluczowy element przemysłu transportowego, obejmujący zarówno przewożony towar, jak i opłatę za jego transport.

Historia transportu morskiego | Omida Sea And Air S.A.
Historia transportu morskiego

Historia transportu morskiego sięga wstecz kilka tysięcy lat. Od początku swojego istnienia transport morski odgrywał kluczową rolę w rozwoju cywilizacji i handlu międzynarodowego.

Transport kontenerów — czym jest? Charakterystyka. | Omida Sea And Air S.A.
Transport kontenerów — czym jest? Charakterystyka.

Transport kontenerowy jest kluczowym elementem globalnej logistyki. W erze globalizacji przemieszczanie towarów na znaczne odległości jest nieodłącznym elementem handlu międzynarodowego.

Organizacja Transportu Morskiego - Odblokowanie potencjału żeglugi morskiej | Omida Sea And Air S.A.
Organizacja Transportu Morskiego - Odblokowanie potencjału żeglugi morskiej

Efektywna organizacja transportu morskiego jest kluczowym elementem skutecznej logistyki w handlu międzynarodowym.

Powrót do wszystkich artykułów
 • Transport
  • Transport Morski
  • Transport Lotniczy
  • Transport Kolejowy
 • Usługi
 • Firma
 • Klient
 • Blog
 • Kariera
 • Kontakt
  • 🇵🇱 Polski🇬🇧 English🇺🇦 Українська мова
Omida Sea And Air S.A.
Copyright © Omida Sea And Air S.A. 2012 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone