Nowy Jedwabny Szlak | Omida Sea And Air S.A.

Nowy Jedwabny Szlak

Posiadamy własny serwis drobnicowy z Chin do Polski, zapewniając połączenia kolejowe ze wszystkimi uprzemysłowionymi regionami.

PRZEWIŃ
Usługi transportu lądowego

Nowy Jedwabny Szlak. Transport kolejowy z Chin do Europy

Transport kolejowy jest alternatywą dla transportu morskiego i transportu lotniczego - stąd jego rosnąca popularność wśród naszych Klientów. Transport Nowym Jedwabnym Szlakiem pozwala znacznie skrócić czas przewozu z Chin w porównaniu z dostawami drogą morską. To rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem również ze względów ekologicznych z uwagi na niską emisję gazów cieplarnianych.

W treści przedstawimy:

 • Czym jest inicjatywa Pasa i Szlaku — czym dokładnie jest ten projekt, historia, kraje uczestniczące, infrastruktura i metody transportu.
 • Przebieg Nowego Jedwabnego Szlaku — najważniejsze punkty ładunkowe, główne trasy transportowe, porozumienia i metody transportu.
 • Znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku w polskiej gospodarce — jakie projekt niesie za sobą zalety i korzyści finansowe, rozwój lokalny i wsparcie gospodarcze.
 • Transformacja Szlaków handlowych — usprawnienia w tworzeniu nowych połączeń, dopasowanie do wymogów Nowego Jedwabnego Szlaku i bezpośredni wpływ na handel międzynarodowy.

Współpracujemy obecnie z kilkoma agentami kolejowymi w Chinach, co daje nam elastyczność i możliwość dostosowania się do potrzeb Klienta przy wyborze odpowiedniego serwisu, terminu oraz terminalu wyjścia. Posiadamy własne cotygodniowe konsole z terminali Xi’an oraz Chengdu. Umiejscowienie naszego magazynu dekonsolidacyjnego w centralnej Polsce, daje nam możliwość realizacji dostaw w całej Polsce już następnego dnia po odprawie. Obsługujemy wszystkie rodzaje ładunków w imporcie i eksporcie wykorzystując agencję celną na wszystkich kierunkach, w tym podczas organizacji transportu do Chin.

Zalety transportu kolejowego z Chin:

 • duża dostępność,
 • środek transportu zapewniający alternatywę dla transportu morskiego i lotniczego,
 • niższa cena transportu w porównaniu z serwisem lotniczym,
 • krótszy czas transportu w porównaniu z serwisem morskim,
 • możliwość realizacji przesyłek pełnokontenerowych i drobnicowych (FCL & LCL).
Zalety transportu kolejowego z Chin: | Omida Sea And Air S.A.

Nasz Serwis Drobnicowy LCL

Oferujemy naszym Klientom możliwość pobrania przesyłek z dowolnego miejsca na terenie Chin. Nasze konsole wyjeżdżają co tydzień z dwóch terminali kolejowych położonych w centralnej części kraju – Xi’an oraz Chengdu, skąd po 12-14 dniach dojeżdżają na terminal kolejowy w Małaszewiczach. Dekonsolidacja kontenera odbywa się w naszym magazynie klas A pod Warszawą

Nasz Serwis Drobnicowy LCL | Omida Sea And Air S.A.

Trasa Nowego Jedwabnego Szlaku jest stosowana najczęściej w branży:

 • elektronicznej,
 • meblarskiej,
 • medycznej,
 • motoryzacyjnej,
 • przemysłowej.
Trasa Nowego Jedwabnego Szlaku jest stosowana najczęściej w branży: | Omida Sea And Air S.A.

Transport kolejowy z Chin – Nowy Jedwabny Szlak

Współczesna sieć połączeń nawiązuje do historycznego Jedwabnego Szlaku i znana jest jako „Jeden Pas i Jedna Droga” (ang. „One Belt One Road”), „Inicjatywa Pasa i Szlaku” (ang. „The Belt and Road Initiative”) lub Nowy Jedwabny Szlak (ang. „New Silk Road”). Nowy Jedwabny Szlak jest całą siecią tras. Lądowy „Pas” ma łączyć Chiny z Azją Centralną i Europą. Natomiast morska „Droga” to połączenie Dalekiego Wschodu z Bliskim Wschodem i Afryką.

Transport kolejowy z Chin – Nowy Jedwabny Szlak | Omida Sea And Air S.A.
undefined | Omida Sea And Air S.A.
Szybki kontakt
Formularz kontaktowy

Wycena transportu.
Postaw na zaufaną firmę TSL!

Złóż darmowe zapytanie na wycenę transportu morskiego, lotniczego lub kolejowego. Zyskaj doświadczonego partnera logistycznego. Współpracuj z polską spedycją o globalnym zasięgu.

Data Załadunku
Data Rozładunku

Ładunki (0)

Informacje Kontaktowe

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Omida Sea And Air S.A.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Omida Sea And Air S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Sea And Air Spółka Akcyjna (dalej: Sea And Air S.A). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia, przez e-mail: iodo@seaandair.pl. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Sea And Air S.A. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

Więcej o transporcie lądowym

Inicjatywa Pasa i Szlaku — co to jest?

Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) to inne określenie na Nowy Jedwabny Szlak, czyli rewolucyjny projekt rozwojowy, ogłoszony przez Chiny w 2013 roku, który ma na celu zintegrowanie i wzmocnienie wymiany handlowej między Azją, Europą, Afryką i innymi regionami świata. Inicjatywa opiera się na rozbudowie infrastruktury, rozwinięciu handlu, inwestycjach zagranicznych i współpracy gospodarczej.

Poprzez rozwój portów, linii kolejowych, dróg, gazociągów i innych kluczowych projektów infrastrukturalnych, BRI ma na celu stworzenie nowych szlaków handlowych i połączeń transportowych, które ułatwią przepływ towarów, kapitału i informacji.

Inicjatywa Pasa i Szlaku to jeden z największych i najbardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych na świecie, który otwiera nowe możliwości dla globalnej współpracy gospodarczej i może przyczynić się do zwiększenia wzrostu i rozwoju w regionach uczestniczących.

Jakie znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki ma Nowy Jedwabny Szlak?

Nowy Jedwabny Szlak, jako strategiczny projekt infrastrukturalny łączący Chiny z Europą, ma potencjał do przyniesienia znaczących korzyści dla gospodarki Polski. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych obszarów, na które wpływa Nowy Jedwabny Szlak:

 • Rozwój Infrastruktury: Inwestycje związane z Nowym Jedwabnym Szlakiem mogą przynieść korzyści dla polskiej infrastruktury, zwłaszcza w sektorze transportowym. Ulepszenia w infrastrukturze kolejowej i drogowej mogą zwiększyć efektywność logistyki i transportu w Polsce.
 • Rozwój wymiany handlowej: Nowy Jedwabny Szlak może wpłynąć na zwiększenie obrotu handlowego między Polską a Chinami.
 • Inwestycje: Dostępność szlaków komunikacyjnych wpłynąć na atrakcyjność obszarów Polski w kontekście inwestycji z Azji.
 • Rozwój Regionalny: Nowy Jedwabny Szlak może przyczynić się do rozwoju regionalnego, szczególnie w obszarach, przez które przechodzi trasa. Może to stworzyć nowe miejsca pracy i przyczynić się do rozwoju gospodarki.
 • Dywersyfikacja Łańcucha Dostaw: Szlak może umożliwić polskim firmom dywersyfikację swoich łańcuchów dostaw, co jest ważne dla zwiększenia stabilności łańcucha dostaw.

Jednak jak każda duża inicjatywa, Nowy Jedwabny Szlak przynosi również wyzwania. Wymaga to mądrego zarządzania i regulacji, aby zapewnić, że korzyści są równomiernie rozłożone i że są zgodne z długoterminowymi celami rozwojowymi Polski.

Jak ma przebiegać Nowy Jedwabny Szlak?

inicjatywa pasa i szlaku mapa

Warianty tras Nowego Jedwabnego Szlaku Źródło: Kaczmarski 2015, s. 9.

Nowy Jedwabny Szlak ma przebiegać przez różne regiony, integrując Chiny z Europą i innymi obszarami świata. Trasa będzie obejmować połączenia lądowe, morskie i powietrzne. Połączenia morskie będą wykorzystywać porty i trasy żeglugowe, łącząc Chiny z portami w Europie, Azji i Afryce. Ma to ułatwić transport kontenerów i innych towarów drogą morską.

nowy jedwabny szlak

Źródło: Forsal.pl

Połączenia lądowe będą opierać się na rozwinięciu sieci dróg i linii kolejowych, które umożliwią przemieszczanie towarów i osób. Istnieją plany rozbudowy istniejących dróg i budowy nowych odcinków, aby zapewnić płynny przepływ transportowanych towarów.

Połączenia powietrzne będą zapewniać szybkie i skuteczne połączenie lotnicze między różnymi punktami na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku.

Ważne jest zauważenie, że konkretny przebieg trasy zależy od porozumień między uczestniczącymi krajami oraz od istniejącej infrastruktury transportowej. Projekt jest dynamiczny i może ulegać zmianom w miarę rozwoju i dostosowywania się do potrzeb i warunków lokalnych.

Projekty zwiazane z inicjatywa jedwabnego szlaku

Jakie kraje ma łączyć Nowy Jedwabny Szlak?

Nowy Jedwabny Szlak ma na celu łączenie wielu krajów i regionów. Inicjatywa obejmuje zarówno Azję, jak i Europę, Afrykę i inne regiony. Oto kilka przykładów krajów, które mają być połączone przez Nowy Jedwabny Szlak: Chiny: Inicjatywa Pasa i Szlaku rozpoczyna się w Chinach, które odgrywają kluczową rolę w projekcie.

 • Azja Centralna: Kraje takie jak Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan mają być częścią Nowego Jedwabnego Szlaku, umożliwiając kolektywność między Chinami a Europą.

 • Rosja: Nowy Jedwabny Szlak ma potencjał do ułatwienia handlu i transportu między Chinami a Rosją, a także dalszymi krajami europejskimi.

 • Europa: Inicjatywa ma na celu stworzenie połączeń transportowych i handlowych z Europą, obejmując kraje takie jak Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i inne.

 • Bliski Wschód i Afryka: Istnieją plany rozwoju kolektywności między Chinami a krajami Bliskiego Wschodu, takimi jak Iran, Arabia Saudyjska, a także niektórymi krajami afrykańskimi, takimi jak Egipt, Kenia, Tanzania i inne.

Przedstawiona lista jest tylko przykładem, a konkretny zakres krajów objętych Nowym Jedwabnym Szlakiem może się różnić w zależności od negocjacji i porozumień między uczestniczącymi państwami.

Nowy Jedwabny Szlak: Jak długo trwa transport?

Nowy Jedwabny Szlak, znany jest jako Inicjatywa Pasa i Drogi (BRI), to imponujący projekt infrastrukturalny prowadzony przez Chiny, mający na celu stworzenie nowych szlaków handlowych i logistycznych na całym świecie. Szlak obejmuje zarówno morskie, jak i lądowe trasy, łącząc Chiny z Europą, Afryką i innymi częściami Azji. Nowy Jedwabny Szlak ma ogromny potencjał. Przede wszystkim dzięki temu, że oferuje bezpośrednie połączenie między Chinami a Europą, może znacznie skrócić czas dostawy. Ponadto jest mniej kosztowny niż transport lotniczy, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla wielu przedsiębiorstw. Przykładem efektywności Nowego Jedwabnego Szlaku jest trasa z miasta Xi'an do Gdańska, którą pociąg pokonał w 10 dni w listopadzie 2019 roku. Co więcej, połączenie towarowe z Xi'an do Sławkowa które było realizowane na linii szerokotorowej (w Polsce linia nr 65), zajmowało 12 dni na całej trasie. Obecnie to połączenia nie funkcjonuje, a podajemy tę informację jako ciekawostkę w ramach możliwości, jakie ma ta inicjatywa.

Standardowy przejazd pociągu z Chin do Europy na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku lądowym zazwyczaj trwa od 14 do 18 dni.

Nowy Jedwabny Szlak: jakie towary mogą być transportowane?

Nowy Jedwabny Szlak umożliwia transport różnorodnych towarów. Inicjatywa ta jest skierowana do różnych sektorów gospodarki i może obejmować transport towarów takich jak:

 • Produkty spożywcze: takie jak żywność, owoce, warzywa, mięso, ryby i produkty mleczne.
 • Produkty przemysłowe: w tym maszyny, elektronikę, aparaturę, produkty chemiczne, tekstylia, ubrania, obuwie i wyroby skórzane.
 • Surowce: takie jak metale, minerały, drewno, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i produkty petrochemiczne.
 • Wyroby gotowe: w tym meble, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, elektronikę konsumencką, samochody i części samochodowe.
 • Produkty rolnicze i agrobiznes: obejmujące zboża, olej roślinny, nasiona, przetwory spożywcze, nawozy, pasze i produkty rolnicze.

Ponadto oprócz transportu towarów, Nowy Jedwabny Szlak może wspierać również przepływ usług, takich jak logistyka, finanse, telekomunikacja i turystyka. Warto zauważyć, że specyfika transportowanych towarów zależy od potrzeb i preferencji rynku, a także przepisów i regulacji poszczególnych krajów na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku.

Transformacja szlaków handlowych: Jak Nowy Jedwabny Szlak wpływa na globalny handel?

Nowy Jedwabny Szlak (Belt and Road Initiative) ma ogromny wpływ na globalny handel, przyczyniając się do rewolucji w transformacji tradycyjnych szlaków handlowych. Poniższa grafika przedstawia dane, które dotyczą nowego jedwabnego szlaku. Ujęte w nim są między innymi takie aspekty jak:

 • całkowita wartość inwestycji Nowego Jedwabnego Szlaku
 • udział Nowego Jedwabnego Szlaku w globalnym PKB,
 • ilość krajów, wykorzystujących potencjał tej inicjatywy.

Nowy Jedwabny Szlak

Oto kilka kluczowych aspektów, jak Nowy Jedwabny Szlak wpływa na globalny handel:

 1. Nowe połączenia handlowe: Nowy Jedwabny Szlak tworzy nowe połączenia handlowe między Chinami a Europą, Azją, Afryką i innymi regionami. Tworzenie bezpośrednich i lepiej skomunikowanych tras transportowych przyczynia się do zwiększenia przepływu towarów między różnymi krajami, otwierając nowe rynki i możliwości biznesowe.
 2. Rozwój handlu międzynarodowego: Projekt stawia na współpracę i integrację gospodarczą między uczestniczącymi krajami, co prowadzi do rozwoju handlu międzynarodowego. Obniżenie barier i ułatwienia w handlu, takie jak ułatwienia celne, harmonizacja przepisów i procedur, sprzyjają wzrostowi wymiany handlowej.
 3. Rozwój infrastruktury transportowej: Inicjatywa skupia się na rozwoju infrastruktury transportowej, takiej jak drogi, linie kolejowe, porty i lotniska. Poprawa kolektywności i efektywności logistycznej umożliwia bardziej płynny i szybszy przepływ towarów między regionami, skracając czas dostawy i obniżając koszty transportu.

Przeladunki kolejowe Chiny-Unia Europejska

Przeładunki kolejowe na trasie Chiny–Unia Europejska na głównych przejściach granicznych od 2017 r. w TEU (kontener o objętości ok. 39 m sześciennych).

Koncepcja Inicjatywy Pasa i Szlaku: kluczowe trasy i punkty w projekcie

Kluczowe trasy i punkty w projekcie Inicjatywie Pasa i Szlaku obejmują między innymi:

 • Morski Szlak Jedwabny: Porty w Azji i Europie, takie jak Szanghaj, Singapur, Piraeus i Gdańsk.
 • Lądowe trasy Pasa Gospodarczego Jedwabnego: Trasy północna, centralna i południowa, łączące Chiny z Europą, Bliskim Wschodem i Azją Południową.
 • Korytarz BCIM: Łączy Bangladesz, ChRL, Indie i Mjanmę.
 • Korytarz Południowo-Wschodniej Azji: Trasy w Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Tajlandia, Laos, Kambodża i Wietnam.
 • Punkty węzłowe: Przykładowymi punktami węzłowymi na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku są miasta takie jak: Moskwa, Warszawa, Hamburg, Marsylia i Madryt.

Podsumowanie - Nowy Jedwabny Szlak

Nowy Jedwabny Szlak jest wyjątkowym przedsięwzięciem, które wprowadza nowe możliwości i wyzwania dla globalnej logistyki i handlu. Jego długoterminowy wpływ zależy od wielu czynników, ale już teraz jest jasne, że ma potencjał, by zasadniczo przekształcić sposób, w jaki prowadzimy handel na globalną skalę. W perspektywie globalnej Nowy Jedwabny Szlak wpływa na tempo handlu, zwiększa dostęp do nowych rynków, pozwala na dywersyfikację źródeł dostaw i przyczynia się do rozwoju infrastruktury transportowej. Jednakże jego wpływ jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, w tym od polityki poszczególnych krajów i regionalnych dynamik gospodarczych. W celu uzyskania informacji dopasowanych do indywidualnych potrzeb zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z organizacją transportu poprzez Nowy Jedwabny Szlak.

 • Transport
  • Transport Morski
  • Transport Lotniczy
  • Transport Kolejowy
 • Usługi
 • Firma
 • Klient
 • Blog
 • Kariera
 • Kontakt
  • 🇵🇱 Polski🇬🇧 English🇺🇦 Українська мова
Omida Sea And Air S.A.
Copyright © Omida Sea And Air S.A. 2012 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Ochrona Danych