Agencja Celna | Omida Sea And Air S.A.

Agencja Celna

Dbamy o to, aby odprawy były przeprowadzane szybko i skutecznie. Nasza Agencja Celna oferuje pełen zakres usług przewidzianych Unijnym Kodeksem Celnym.

PRZEWIŃ
Usługi spedycyjne

Agencja Celna. Oszczędzasz cenny czas

Dbamy o to, aby odprawy były przeprowadzane szybko i skutecznie.

Nasza Agencja Celna oferuje pełen zakres usług przewidzianych Unijnym Kodeksem Celnym podczas organizacji transportu morskiego, lotniczego i lądowego.

Zatrudniamy profesjonalną kadrę agentów celnych z wieloletnim doświadczeniem, zapewniając profesjonalne doradztwo celne.

Posiadamy pozwolenia na stosowanie wpisu do rejestru i zgłoszenia uproszczonego z możliwością zastosowania art. 33a ustawy VAT oraz na stosowanie odprawy scentralizowanej (AEO).

Obsługujemy wszystkie rodzaje ładunków

Obsługujemy wszystkie rodzaje ładunków w imporcie i eksporcie (z wyłączeniem broni oraz towarów podwójnego zastosowania).

Obsługujemy wszystkie rodzaje ładunków | Omida Sea And Air S.A.

Reprezentujemy kontrahentów

Reprezentujemy kontrahentów przed organami celnymi w pełnym zakresie przewidzianym w Unijnym Kodeksie Celnym.

Reprezentujemy kontrahentów | Omida Sea And Air S.A.

Oferujemy wsparcie

Oferujemy wsparcie w sytuacjach wymagających dodatkowej kontroli np. rewizji celnej towarów czy kontroli sanitarnej lub weterynaryjnej.

Oferujemy wsparcie | Omida Sea And Air S.A.

Dlaczego warto?

Sprawne odprawy celne

Realizujemy odprawy celne na terminalach w Gdyni, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie oraz na terminalach lotniczych Okęcie, Łódź i Katowice.

Szybkie zgłoszenia

Dokonujemy zgłoszeń celnych w procedurach zwykłych i uproszczonych.

Odpowiednie wnioski

Dokonujemy zgłoszeń i składamy wnioski o pozwolenie do gospodarczych procedur celnych, takich jak uszlachetnianie i odprawa czasowa.

Świadectwa pochodzenia

Wypełniamy świadectwa pochodzenia, karnetów TIR i ATA, dokumentów INF i T2L.

Informacja taryfowa

Zgłaszamy wnioski w celu uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej.

Rozliczanie VAT według ustawy

Rozliczamy przed organami celnymi podatku VAT zgodnie z art. 33a Ustawy o VAT.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania & odpowiedzi

Poznaj najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są wymagane do dokonania zgłoszenia celnego?

1) Upoważnienie do działania w imieniu firmy (w oryginale i odpowiednio podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacją firmy) 2) Firma, na rzecz której dokonywane jest zgłoszenie celne, musi posiadać nr EORI, Faktura, rachunek lub inny dowód zapłaty za towar (przesyłkę) 3) Dokładne tłumaczenie towaru na fakturze, specyfikacja towarowa ze wskazaniem opakowań oraz wag brutto i netto 3) Konosament lub inny list przewozowy towarzyszący przesyłce 4) Dokument potwierdzający pochodzenie towaru, jeśli taka informacja nie znajduje się na fakturze lub rachunku 5) Odpowiedni dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie towaru lub pozwalający na obniżenie stawki celnej, jeśli w wypadku danego towaru jest taka możliwość 6) Wszelkie dodatkowe faktury wskazujące na dodatkowe koszty, jakie zostały poniesione w związku z transportem tej przesyłki (np. za fracht, ubezpieczenie, transport drogowy, opłaty portowe i inne) 7) Wszelkie inne dodatkowe koszty, które zostały poniesione do tej przesyłki, a nie są ujęte w fakturze importowej lub transportowej 8) Dodatkowo, w zależności od rodzaju przywożonego towaru, mogą być wymagane dodatkowe certyfikaty, świadectwa, czy pozwolenia. Zawsze przed każdą przesyłką nowego rodzaju towaru warto sprawdzić jakie dodatkowe dokumenty będą wymagane i czy nie ma ograniczeń przywozu.

Czym jest CE?

Co to jest WIT?

Gdzie można znaleźć informację o stawce celnej?

Więcej o usługach
undefined | Omida Sea And Air S.A.
Szybki kontakt
Formularz kontaktowy

Wycena transportu.
Postaw na zaufaną firmę TSL!

Złóż darmowe zapytanie na wycenę transportu morskiego, lotniczego lub kolejowego. Zyskaj doświadczonego partnera logistycznego. Współpracuj z polską spedycją o globalnym zasięgu.

Data Załadunku
Data Rozładunku

Ładunki (0)

Informacje Kontaktowe

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Omida Sea And Air S.A.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Omida Sea And Air S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Sea And Air Spółka Akcyjna (dalej: Sea And Air S.A). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia, przez e-mail: iodo@seaandair.pl. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Sea And Air S.A. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

Agencja celna - definicja

Agencja celna to podmiot, który świadczy usługi związane z procedurami celno-skarbowymi w kontekście międzynarodowego handlu. Jest pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. Jego głównym celem jest zapewnienie zgodności towarów z obowiązującymi przepisami celnymi oraz umożliwienie płynnego przekraczania granic towarów importowanych i eksportowanych Agencje celne oferują szeroki zakres usług, obejmujący doradztwo, przygotowywanie dokumentacji celnej, klasyfikację towarów, ocenę wartości, a także monitorowanie procesów celnoprawnych, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka opóźnień i sankcji celnych dla przedsiębiorców.

Jakie są zadania agencji celnych? Usługi agencji celnej

Agencje celne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zgodności procedur celno-skarbowych w międzynarodowym handlu. Ich zadania i usługi obejmują:

 1. Doradztwo celno-skarbowe: Przede wszystkim agencje celne udzielają przedsiębiorcom wsparcia w zrozumieniu skomplikowanych regulacji celnych i procedur, aby uniknąć błędów i opóźnień.
 2. Przygotowywanie deklaracji celnych: Agencje celne pomagają także w przygotowywaniu kompletnych i zgodnych deklaracji celnych, które są niezbędne do legalnego przekroczenia granic.
 3. Klasyfikacja towarów: Agencje celne identyfikują właściwe kody celne dla różnych towarów, co ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu stawek celnych i opłat.
 4. Ocena wartości towarów: Pomagają również w ustaleniu odpowiedniej wartości towarów, która stanowi podstawę do obliczania opłat celnych i podatków.
 5. Nadzór nad procedurami celnymi: Pracownicy agencji celnych monitorują procesy celno-skarbowe, aby upewnić się, że towar jest przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Kontrola dokumentów: Agencje sprawdzają kompletność i poprawność dokumentów związanych z procedurami celno-skarbowymi.
 7. Organizacja kontroli fizycznych: Wspierają przy organizacji kontroli fizycznych towarów, które mogą być wymagane przez organy celne w celu weryfikacji zgodności.
 8. Zarządzanie formalnościami: Pomagają w wypełnianiu wszelkich formalności celno-skarbowych, takich jak licencje, zezwolenia i certyfikaty.
 9. Rozwiązywanie sporów celnych: Agenci celni mogą reprezentować klientów w przypadku sporów związanych z opłatami celno-skarbowymi lub klasyfikacją towarów.
 10. Monitoring zmian w przepisach: Pracownicy agencji celnych śledzą zmiany w regulacjach celnych i informują swoich klientów o wpływie tych zmian na ich działalność.
 11. Współpraca z urzędami celnymi: Agencje celne utrzymują bliskie relacje z urzędami celnymi, co ułatwia płynny przepływ informacji i dokumentacji.

Dzięki szerokiemu zakresowi usług agencje celne przyczyniają się do efektywnego i legalnego przekraczania granic przez towary, minimalizując ryzyko opóźnień i problemów związanych z procedurami celno-skarbowymi.

Czym jest odprawa celna?

Odprawa celna to proces formalny, w ramach którego towar przekracza granice państwa i jest poddawany kontroli celno-skarbowej. Celem odprawy celnej jest zapewnienie, że towary importowane lub eksportowane są zgodne z obowiązującymi przepisami celno-skarbowymi oraz podlegają odpowiednim opłatom celno-skarbowym i podatkom.

Podczas odprawy celnej następuje weryfikacja tożsamości i właściwości towarów oraz ich zgodności z deklaracją celna, która jest dokumentem opisującym charakterystykę i wartość towarów. Procedura może różnić się w zależności od rodzaju transportowanych towarów, kraju pochodzenia i przeznaczenia oraz przepisów celno-skarbowych danego kraju.

Podczas odprawy celnej mogą być wymagane różne dokumenty, takie jak:

 • faktury,
 • dokumenty transportowe,
 • certyfikaty jakości czy pochodzenia.

W niektórych przypadkach towary mogą zostać poddane kontroli fizycznej, aby potwierdzić zgodność z deklaracją oraz ewentualne przestrzeganie przepisów zdrowotnych, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska.

W przypadku importu, opłaty celno-skarbowe, podatki i inne należności muszą być uregulowane przed wydaniem towaru spod kontroli celnej. Proces odprawy celnej jest niezwykle istotny zarówno dla władz celnych, które kontrolują transport towarów, jak i dla importerów i eksporterów, którzy muszą zapewnić, że ich działania są zgodne z przepisami i nie prowadzą do opóźnień w dostawach czy kar finansowych.

Odprawa celna importowa - definicja

Odprawa celna importowa to formalny proces, w ramach którego towary przywożone do kraju są poddawane kontroli i weryfikacji przez władze celne. Celem odprawy celnej importowej jest zapewnienie zgodności towarów z przepisami celno-skarbowymi oraz ustalenie opłat celnych i podatków, które muszą zostać uregulowane przed udzieleniem zgody na wprowadzenie towarów na terytorium kraju.

Odprawa celna eksportowa - definicja

Odprawa celna eksportowa to formalny proces, w ramach którego towary wywożone za granicę są poddawane procedurze kontroli i weryfikacji przez władze celne. Celem odprawy celnej eksportowej jest zapewnienie zgodności towarów z przepisami celno-skarbowymi oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów i certyfikatów przed ich opuszczeniem terytorium kraju.

Kto ma obowiązek dokonania odprawy celnej?

Obowiązek dokonania odprawy celnej spoczywa na osobach lub podmiotach, które dokonują importu lub eksportu towarów przez granice państwa. Jest to nieodzowny proces regulacyjny wymagany przez władze celne, aby zapewnić zgodność towarów z przepisami celno-skarbowymi oraz obliczyć opłaty celne i podatki. Podmioty te mogą dokonać odprawy celnej samodzielnie lub skorzystać z usług agencji celnej, które pomagają w przeprowadzeniu tego procesu zgodnie z prawem.

Jakie istnieją wymagania odprawy celnej?

Wymagania odprawy celnej różnią się w zależności od kraju, rodzaju towarów oraz specyfikacji procedur celno-skarbowych. Niemniej jednak ogólne wymagania obejmują:

 1. Dokumentacja celna: Przedsiębiorstwo musi dostarczyć kompletną i zgodną dokumentację celno-skarbową, w tym deklaracje celne, faktury, listy przewozowe, certyfikaty jakości czy pochodzenia, w zależności od rodzaju towarów.
 2. Klasyfikacja towarów: Należy poprawnie przyporządkować kody celne, co jest ważne dla obliczenia właściwych stawek celnych.
 3. Ocena wartości: Przedsiębiorstwo musi dostarczyć dokładną informację na temat wartości towarów, co stanowi podstawę do obliczenia opłat celnych i podatków.
 4. Zgodność z przepisami: Towary muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz innych regulacji dotyczących importu i eksportu.
 5. Opłaty celne i podatki: Należy uregulować wszelkie opłaty celne, podatki i należności związane z przekraczaniem granic.
 6. Kontrola fizyczna: W niektórych przypadkach towar może być poddany kontroli fizycznej w celu weryfikacji zgodności z deklaracją i przepisami.
 7. Deklaracje celne: Przedsiębiorstwo musi dostarczyć dokładne i kompleksowe deklaracje celne, które zawierają informacje o towarach, wartościach, krajach pochodzenia itp.
 8. Zezwolenia i certyfikaty: Jeśli towar wymaga specjalnych zezwoleń, certyfikatów lub licencji, należy dostarczyć odpowiednią dokumentację.

W celu zabezpieczenia prawidłowego procesu odprawy celnej i uniknięcia problemów przedsiębiorstwa często korzystają z usług agencji celnych lub specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat specyficznych wymagań dla danego kraju i rodzaju towarów.

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji celnej?

Warto skorzystać z usług agencji celnej ze względu na specjalistyczną wiedzę pracowników agencji celnej i ich doświadczenie w obszarze procedur celno-skarbowych. Agencje celne pomagają uniknąć błędów i opóźnień, zapewniając prawidłową klasyfikację towarów, przygotowanie dokumentacji celnej oraz zgodność z przepisami. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej głównej działalności, oszczędzając czas, minimalizując ryzyko i zapewniając płynny przepływ towarów przez granice.

Czym różni się Agencja Celna od Urzędu Celnego?

Agencja Celna i Urząd Celny to dwie różne podmioty zaangażowane w procesy celno-skarbowe, ale różnią się swoją rolą, funkcją i charakterem. Oto główne różnice między nimi:

Agencja Celna:

 1. Charakter: Agencja celna to prywatny, komercyjny podmiot, który działa na zasadach rynkowych. Jest to przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie procedur celno-skarbowych na zlecenie klientów, którzy są importerami lub eksporterami towarów.
 2. Usługi komercyjne: Agencje celne oferują usługi, takie jak doradztwo celno-skarbowe, przygotowywanie deklaracji celnych, klasyfikacja towarów, ocena wartości, nadzór nad procedurami celno-skarbowymi i wiele innych. Ich celem jest ułatwienie klientom przekraczania granic w sposób zgodny z przepisami i minimalizowanie ryzyka opóźnień czy kar celno-skarbowych.
 3. Partnerzy handlowi: Agencje celne działają jako partnerzy handlowi dla przedsiębiorstw, wspierając je w procesach celnych i dostarczając wiedzy specjalistycznej.
 4. Płatne usługi: Agencje celne pobierają opłaty za swoje usługi, które są uzgadniane na podstawie konkretnego zakresu pracy i potrzeb klienta.

Urząd Celny:

 1. Charakter: Urząd Celny to państwowa instytucja, która ma za zadanie egzekwować przepisy celne oraz kontrolować i nadzorować przepływ towarów przez granice. Jest to organ rządowy, działający na mocy prawa państwowego.
 2. Funkcje kontrolne: Urzędy celne sprawują kontrolę nad przestrzeganiem regulacji celno-skarbowych, pobierają opłaty celne i podatki, oraz wydają zezwolenia i certyfikaty dotyczące importu i eksportu.
 3. Ochrona interesów państwa: Głównym celem urzędów celnych jest ochrona interesów państwa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów celno-skarbowych, zabezpieczenie dochodów budżetowych oraz kontrolowanie przepływu towarów w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
 4. Organ regulacyjny: Urzędy celne zajmują się tworzeniem i wdrażaniem przepisów celno-skarbowych, które muszą być przestrzegane przez wszystkich uczestników handlu międzynarodowego.

Podsumowując, główna różnica między agencją celna a urzędem celnym polega na ich charakterze i funkcji. Agencje celne są prywatnymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz klientów, podczas gdy urzędy celne to państwowe instytucje odpowiedzialne za nadzór, kontrolę i egzekwowanie przepisów celno-skarbowych w celu ochrony interesów państwa.

Czym jest skład celny?

Skład celny to obszar lub teren wyznaczony przez urząd celny, gdzie towary podlegające procedurze celno-skarbowej (takie jak odprawa celna) są poddawane kontroli, weryfikacji dokumentów oraz ewentualnej kontroli fizycznej. W tym miejscu urzędnicy celni sprawdzają zgodność towarów z deklaracjami celno-skarbowymi oraz przestrzeganie przepisów celnoprawnych przed umożliwieniem ich dalszego przemieszczenia.

Czy obszar celny jest tym samym, co skład celny?

Nie, obszar celny i skład celny to dwie różne koncepcje.

Obszar celny: To ogólny termin oznaczający określone terytorium lub miejsce, gdzie obowiązują przepisy i procedury celno-skarbowe. Może to być obszar państwa lub wyznaczone miejsca takie jak porty, lotniska czy strefy ekonomiczne. Obszar celny obejmuje całą przestrzeń, gdzie towary podlegające regulacjom celno-skarbowym są przemieszczane, przechowywane, przetwarzane i kontrolowane.

Skład celny: To specyficzne miejsce w obrębie obszaru celnego, gdzie towary podlegające procedurom celno-skarbowym są przechowywane, kontrolowane i weryfikowane. Skład celny to część obszaru celnego, gdzie odbywa się fizyczna kontrola towarów, weryfikacja dokumentów i inne procedury związane z odprawą celno-skarbową. Może to być na przykład magazyn, teren ochrony celnej czy inne miejsce, w którym towary są poddawane inspekcji.

Podsumowując, obszar celny to ogólna przestrzeń, gdzie obowiązują regulacje celne, podczas gdy skład celny to konkretny obszar w obrębie obszaru celno-skarbowego, gdzie odbywa się kontrola i przechowywanie towarów.

Czym jest wolny obszar celny?

Wolny obszar celny, znany również jako strefa wolnocłowa lub strefa wolnego handlu, to specjalny obszar lub teren wydzielony w obrębie danego kraju, w którym obowiązują specjalne przepisy celne i handlowe. W ramach takiego obszaru towarów importowanych lub eksportowanych można uniknąć niektórych lub wszystkich opłat celnych i podatków. Wolne obszary celne często mają na celu przyciąganie inwestycji, wspieranie handlu międzynarodowego oraz stymulowanie działalności gospodarczej poprzez eliminację niektórych barier celnych i podatkowych.

Wolne obszary celne mogą występować w różnych formach, takich jak strefy ekonomiczne, strefy przemysłowe czy strefy wolnego handlu. W tych obszarach firmy mogą prowadzić działalność produkcyjną, montażową lub składową, korzystając z preferencyjnych warunków podatkowych i celnych, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i przyciągania inwestorów. Jednakże przepisy dotyczące wolnych obszarów celnych mogą różnić się w zależności od kraju, a ich celem jest zazwyczaj promowanie handlu, inwestycji i rozwoju gospodarczego.

Czym jest magazyn celny?

Magazyn celny to miejsce, zazwyczaj zarządzane przez władze celne, gdzie towary mogą być przechowywane i kontrolowane w ramach procedur celno-skarbowych. Towary mogą trafić do magazynu celnego przed lub po odprawie celnej zwykle, gdy istnieje potrzeba dalszej weryfikacji, dokumentacji lub zabezpieczenia, zanim zostaną dopuszczone do dalszego ruchu lub dostarczenia. Magazyn celny ma na celu zapewnienie kontrolowanego i bezpiecznego przechowywania towarów, co pomaga w egzekwowaniu przepisów celno-skarbowych oraz minimalizacji ryzyka związanego z przewozem towarów przez granice.

Agencja Celna - Omida Sea And Air

Magazyn czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania to tymczasowe miejsce przechowywania towarów na określony okres, zazwyczaj w celu przeprowadzenia procedur celno-skarbowych lub oczekiwania na dalszy transport. Jest to miejsce, gdzie towary są umieszczane, kiedy nie można ich od razu przetransportować lub dostarczyć do odbiorcy, zapewniając bezpieczne przechowywanie do czasu zakończenia formalności lub dalszych instrukcji.

FAQ - Pytania i odpowiedzi dot. agencji celnych

Co to jest deklaracja celna?

Deklaracja celna to oficjalny dokument, który informuje agencję celną o towarach, które są importowane lub eksportowane. Zawiera informacje o towarze, jego wartości, pochodzeniu, przewoźniku itp.

Czym jest opłata celna?

Opłata celna to kwota pieniężna, którą importer lub eksporter płaci agencji celnej za import lub eksport towarów. Jest to często wyrażane jako procent wartości towaru.

Jak agencja celna walczy z nielegalnym handlem?

Agencje celne przeciwdziałają nielegalnemu handlowi poprzez kontrole towarów, współpracę z innymi służbami bezpieczeństwa, monitorowanie transakcji i stosowanie procedur przeciwko przemytowi.

W jaki sposób agencja celna wspiera handel zagraniczny?

Agencje celne wspierają handel zagraniczny, zapewniając przedsiębiorstwom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie procedur celno-skarbowych. Oferują wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji celnej, klasyfikacji towarów, ocenie wartości oraz nadzorze nad procesami celno-skarbowymi, co umożliwia skuteczne i zgodne z przepisami przekraczanie granic. Dzięki temu agencje celne minimalizują ryzyko błędów i opóźnień, przyczyniając się do płynności i efektywności międzynarodowych transakcji handlowych.

Eksportujesz lub importujesz towary poza Unię Europejską? Skorzystaj z usług marki Omida Sea And Air

Stabilność i stan łańcucha dostaw zależy od efektywnych rozwiązań i reagowania na potrzeby klientów, dzięki naszemu zespołowi doświadczonych pracowników rozbudowanej, elastycznej infrastrukturze i zaawansowanym technologiom oferujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów, które są ekonomiczne, bezpieczne i wydajne.

Nasz zespół agentów celnych doradzi i dopasuje odpowiednie rozwiązanie, aby szybko i sprawnie dokonać zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej na miejscu uznanym, pomoże zgromadzić niezbędną dokumentację celną lub zaproponuje inne dogodne rozwiązania celne, jeśli będzie wymagała tego sytuacja.

 • Transport
  • Transport Morski
  • Transport Lotniczy
  • Transport Kolejowy
 • Usługi
 • Firma
 • Klient
 • Blog
 • Kariera
 • Kontakt
  • 🇵🇱 Polski🇬🇧 English🇺🇦 Українська мова
Omida Sea And Air S.A.
Copyright © Omida Sea And Air S.A. 2012 - 2023
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Ochrona Danych