Agencja Celna | Omida Sea And Air S.A.

Agencja Celna

Dbamy o to, aby odprawy były przeprowadzane szybko i skutecznie. Nasza Agencja Celna oferuje pełen zakres usług przewidzianych Unijnym Kodeksem Celnym.

PRZEWIŃ
Usługi spedycyjne

Agencja Celna. Oszczędzasz cenny czas

Dbamy o to, aby odprawy były przeprowadzane szybko i skutecznie.

Nasza Agencja Celna oferuje pełen zakres usług przewidzianych Unijnym Kodeksem Celnym podczas organizacji transportu morskiego, lotniczego i lądowego.

Zatrudniamy profesjonalną kadrę agentów celnych z wieloletnim doświadczeniem, zapewniając profesjonalne doradztwo celne.

Posiadamy pozwolenia na stosowanie wpisu do rejestru i zgłoszenia uproszczonego z możliwością zastosowania art. 33a ustawy VAT oraz na stosowanie odprawy scentralizowanej (AEO).

Obsługujemy wszystkie rodzaje ładunków

Obsługujemy wszystkie rodzaje ładunków w imporcie i eksporcie wraz z towarami o znaczeniu strategicznym: uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania tzw. “dual use”.

Obsługujemy wszystkie rodzaje ładunków | Omida Sea And Air S.A.

Reprezentujemy kontrahentów

Reprezentujemy kontrahentów przed organami celnymi w pełnym zakresie przewidzianym w Unijnym Kodeksie Celnym.

Reprezentujemy kontrahentów | Omida Sea And Air S.A.

Oferujemy wsparcie

Oferujemy wsparcie w sytuacjach wymagających dodatkowej kontroli np. rewizji celnej towarów czy kontroli sanitarnej lub weterynaryjnej.

Oferujemy wsparcie | Omida Sea And Air S.A.

Dlaczego warto?

Sprawne odprawy celne

Realizujemy odprawy celne na terminalach w Gdyni, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie oraz na terminalach lotniczych Okęcie, Łódź i Katowice.

Szybkie zgłoszenia

Dokonujemy zgłoszeń celnych w procedurach zwykłych i uproszczonych.

Odpowiednie wnioski

Dokonujemy zgłoszeń i składamy wnioski o pozwolenie do gospodarczych procedur celnych, takich jak uszlachetnianie i odprawa czasowa.

Świadectwa pochodzenia

Wypełniamy świadectwa pochodzenia, karnetów TIR i ATA, dokumentów INF i T2L.

Informacja taryfowa

Zgłaszamy wnioski w celu uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej.

Rozliczanie VAT według ustawy

Rozliczamy przed organami celnymi podatku VAT zgodnie z art. 33a Ustawy o VAT.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania & odpowiedzi

Poznaj najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są wymagane do dokonania zgłoszenia celnego?

1) Upoważnienie do działania w imieniu firmy (w oryginale i odpowiednio podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacją firmy) 2) Firma, na rzecz której dokonywane jest zgłoszenie celne, musi posiadać nr EORI, Faktura, rachunek lub inny dowód zapłaty za towar (przesyłkę) 3) Dokładne tłumaczenie towaru na fakturze, specyfikacja towarowa ze wskazaniem opakowań oraz wag brutto i netto 3) Konosament lub inny list przewozowy towarzyszący przesyłce 4) Dokument potwierdzający pochodzenie towaru, jeśli taka informacja nie znajduje się na fakturze lub rachunku 5) Odpowiedni dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie towaru lub pozwalający na obniżenie stawki celnej, jeśli w wypadku danego towaru jest taka możliwość 6) Wszelkie dodatkowe faktury wskazujące na dodatkowe koszty, jakie zostały poniesione w związku z transportem tej przesyłki (np. za fracht, ubezpieczenie, transport drogowy, opłaty portowe i inne) 7) Wszelkie inne dodatkowe koszty, które zostały poniesione do tej przesyłki, a nie są ujęte w fakturze importowej lub transportowej 8) Dodatkowo, w zależności od rodzaju przywożonego towaru, mogą być wymagane dodatkowe certyfikaty, świadectwa, czy pozwolenia. Zawsze przed każdą przesyłką nowego rodzaju towaru warto sprawdzić jakie dodatkowe dokumenty będą wymagane i czy nie ma ograniczeń przywozu.

Czym jest CE?

Co to jest WIT?

Gdzie można znaleźć informację o stawce celnej?

Więcej o usługach
undefined | Omida Sea And Air S.A.
Szybki kontakt
Formularz kontaktowy

Wycena transportu.
Postaw na zaufaną firmę TSL!

Złóż darmowe zapytanie na wycenę transportu morskiego, lotniczego lub kolejowego. Zyskaj doświadczonego partnera logistycznego. Współpracuj z polską spedycją o globalnym zasięgu.

Data Załadunku
Data Rozładunku

Ładunki (0)

Informacje Kontaktowe

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Omida Sea And Air S.A.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Omida Sea And Air S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Sea And Air Spółka Akcyjna (dalej: Sea And Air S.A). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia, przez e-mail: iodo@seaandair.pl. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Sea And Air S.A. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

Agencje celne są niezbędnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu dostaw, zapewniając płynne i zgodne z przepisami przekraczanie granic przez towary. W tym artykule przyjrzymy się definicji agencji celnej, wyjaśnimy jakie pełnią funkcje i zadania, oraz jakie korzyści płyną z korzystania z ich usług. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Agencja celna - definicja
 2. Jakie są zadania agencji celnych? Usługi agencji celnej
 3. Czym jest odprawa celna?
 4. Kto ma obowiązek dokonania odprawy celnej?
 5. Jakie istnieją wymagania odprawy celnej?
 6. Dlaczego warto skorzystać z usług agencji celnej?
 7. Czym różni się Agencja Celna od Urzędu Celnego?
 8. Czym jest skład celny?
 9. Czy obszar celny jest tym samym, co skład celny?
 10. Czym jest wolny obszar celny?
 11. Czym jest magazyn celny?
 12. Magazyn czasowego składowania
 13. FAQ - Pytania i odpowiedzi dot. agencji celnych
 14. Eksportujesz lub importujesz towary poza Unię Europejską? Skorzystaj z usług marki Omida Sea And Air

Z artykułu...

Dowiesz się, jakie są zadania i usługi oferowane przez agencje celne oraz jakie korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwom zajmującym się eksportem i importem.

Przeczytasz o różnicach między Agencją Celną a Urzędem Celnym, a także poznasz istotę odprawy celnej, wymagania z nią związane oraz obowiązki podmiotów dokonujących odprawy.

Dowiesz się, czym są skład celny, wolny obszar celny oraz magazyn czasowego składowania, co może być kluczowe dla zrozumienia procesów logistycznych w handlu międzynarodowym.

Agencja celna - definicja

Agencja celna to podmiot, który świadczy usługi związane z procedurami celno-skarbowymi w kontekście międzynarodowego handlu. Jest pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. Jego głównym celem jest zapewnienie zgodności towarów z obowiązującymi przepisami celnymi oraz umożliwienie płynnego przekraczania granic towarów importowanych i eksportowanych Agencje celne oferują szeroki zakres usług, obejmujący doradztwo, przygotowywanie dokumentacji celnej, klasyfikację towarów, ocenę wartości, a także monitorowanie procesów celnoprawnych, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka opóźnień i sankcji celnych dla przedsiębiorców.

Agencja celna w transporcie morskim, kolejowym

Jakie są zadania agencji celnych? Usługi agencji celnej

Agencje celne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zgodności procedur celno-skarbowych w międzynarodowym handlu. Ich zadania i usługi obejmują:

 1. Doradztwo celno-skarbowe: Przede wszystkim agencje celne udzielają przedsiębiorcom wsparcia w zrozumieniu skomplikowanych regulacji celnych i procedur, aby uniknąć błędów i opóźnień.
 2. Przygotowywanie deklaracji celnych: Agencje celne pomagają także w przygotowywaniu kompletnych i zgodnych deklaracji celnych, które są niezbędne do legalnego przekroczenia granic.
 3. Klasyfikacja towarów: Agencje celne identyfikują właściwe kody celne dla różnych towarów, co ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu stawek celnych i opłat.
 4. Ocena wartości towarów: Pomagają również w ustaleniu odpowiedniej wartości towarów, która stanowi podstawę do obliczania opłat celnych i podatków.
 5. Nadzór nad procedurami celnymi: Pracownicy agencji celnych monitorują procesy celno-skarbowe, aby upewnić się, że towar jest przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Kontrola dokumentów: Agencje sprawdzają kompletność i poprawność dokumentów związanych z procedurami celno-skarbowymi.
 7. Organizacja kontroli fizycznych: Wspierają przy organizacji kontroli fizycznych towarów, które mogą być wymagane przez organy celne w celu weryfikacji zgodności.
 8. Zarządzanie formalnościami: Pomagają w wypełnianiu wszelkich formalności celno-skarbowych, takich jak licencje, zezwolenia i certyfikaty.
 9. Rozwiązywanie sporów celnych: Agenci celni mogą reprezentować klientów w przypadku sporów związanych z opłatami celno-skarbowymi lub klasyfikacją towarów.
 10. Monitoring zmian w przepisach: Pracownicy agencji celnych śledzą zmiany w regulacjach celnych i informują swoich klientów o wpływie tych zmian na ich działalność.
 11. Współpraca z urzędami celnymi: Agencje celne utrzymują bliskie relacje z urzędami celnymi, co ułatwia płynny przepływ informacji i dokumentacji.

Dzięki szerokiemu zakresowi usług agencje celne przyczyniają się do efektywnego i legalnego przekraczania granic przez towary, minimalizując ryzyko opóźnień i problemów związanych z procedurami celno-skarbowymi.

Czym jest odprawa celna?

Odprawa celna to proces formalny, w ramach którego towar przekracza granice państwa i jest poddawany kontroli celno-skarbowej. Celem odprawy celnej jest zapewnienie, że towary importowane lub eksportowane są zgodne z obowiązującymi przepisami celno-skarbowymi oraz podlegają odpowiednim opłatom celno-skarbowym i podatkom.

Podczas odprawy celnej następuje weryfikacja tożsamości i właściwości towarów oraz ich zgodności z deklaracją celna, która jest dokumentem opisującym charakterystykę i wartość towarów. Procedura może różnić się w zależności od rodzaju transportowanych towarów, kraju pochodzenia i przeznaczenia oraz przepisów celno-skarbowych danego kraju.

Podczas odprawy celnej mogą być wymagane różne dokumenty, takie jak:

 • faktury,
 • dokumenty transportowe,
 • certyfikaty jakości czy pochodzenia.

W niektórych przypadkach towary mogą zostać poddane kontroli fizycznej, aby potwierdzić zgodność z deklaracją oraz ewentualne przestrzeganie przepisów zdrowotnych, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska.

W przypadku importu, opłaty celno-skarbowe, podatki i inne należności muszą być uregulowane przed wydaniem towaru spod kontroli celnej. Proces odprawy celnej jest niezwykle istotny zarówno dla władz celnych, które kontrolują transport towarów, jak i dla importerów i eksporterów, którzy muszą zapewnić, że ich działania są zgodne z przepisami i nie prowadzą do opóźnień w dostawach czy kar finansowych.

Odprawa celna importowa - definicja

Odprawa celna importowa to formalny proces, w ramach którego towary przywożone do kraju są poddawane kontroli i weryfikacji przez władze celne. Celem odprawy celnej importowej jest zapewnienie zgodności towarów z przepisami celno-skarbowymi oraz ustalenie opłat celnych i podatków, które muszą zostać uregulowane przed udzieleniem zgody na wprowadzenie towarów na terytorium kraju.

Odprawa celna eksportowa - definicja

Odprawa celna eksportowa to formalny proces, w ramach którego towary wywożone za granicę są poddawane procedurze kontroli i weryfikacji przez władze celne. Celem odprawy celnej eksportowej jest zapewnienie zgodności towarów z przepisami celno-skarbowymi oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów i certyfikatów przed ich opuszczeniem terytorium kraju.

Kto ma obowiązek dokonania odprawy celnej?

Obowiązek dokonania odprawy celnej spoczywa na osobach lub podmiotach, które dokonują importu lub eksportu towarów przez granice państwa. Jest to nieodzowny proces regulacyjny wymagany przez władze celne, aby zapewnić zgodność towarów z przepisami celno-skarbowymi oraz obliczyć opłaty celne i podatki. Podmioty te mogą dokonać odprawy celnej samodzielnie lub skorzystać z usług agencji celnej, które pomagają w przeprowadzeniu tego procesu zgodnie z prawem.

Jakie istnieją wymagania odprawy celnej?

Wymagania odprawy celnej różnią się w zależności od kraju, rodzaju towarów oraz specyfikacji procedur celno-skarbowych. Niemniej jednak ogólne wymagania obejmują:

 1. Dokumentacja celna: Przedsiębiorstwo musi dostarczyć kompletną i zgodną dokumentację celno-skarbową, w tym deklaracje celne, faktury, listy przewozowe, certyfikaty jakości czy pochodzenia, w zależności od rodzaju towarów.
 2. Klasyfikacja towarów: Należy poprawnie przyporządkować kody celne, co jest ważne dla obliczenia właściwych stawek celnych.
 3. Ocena wartości: Przedsiębiorstwo musi dostarczyć dokładną informację na temat wartości towarów, co stanowi podstawę do obliczenia opłat celnych i podatków.
 4. Zgodność z przepisami: Towary muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz innych regulacji dotyczących importu i eksportu.
 5. Opłaty celne i podatki: Należy uregulować wszelkie opłaty celne, podatki i należności związane z przekraczaniem granic.
 6. Kontrola fizyczna: W niektórych przypadkach towar może być poddany kontroli fizycznej w celu weryfikacji zgodności z deklaracją i przepisami.
 7. Deklaracje celne: Przedsiębiorstwo musi dostarczyć dokładne i kompleksowe deklaracje celne, które zawierają informacje o towarach, wartościach, krajach pochodzenia itp.
 8. Zezwolenia i certyfikaty: Jeśli towar wymaga specjalnych zezwoleń, certyfikatów lub licencji, należy dostarczyć odpowiednią dokumentację.

W celu zabezpieczenia prawidłowego procesu odprawy celnej i uniknięcia problemów przedsiębiorstwa często korzystają z usług agencji celnych lub specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat specyficznych wymagań dla danego kraju i rodzaju towarów.

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji celnej?

Warto skorzystać z usług agencji celnej ze względu na specjalistyczną wiedzę pracowników agencji celnej i ich doświadczenie w obszarze procedur celno-skarbowych. Agencje celne pomagają uniknąć błędów i opóźnień, zapewniając prawidłową klasyfikację towarów, przygotowanie dokumentacji celnej oraz zgodność z przepisami. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej głównej działalności, oszczędzając czas, minimalizując ryzyko i zapewniając płynny przepływ towarów przez granice.

Czym różni się Agencja Celna od Urzędu Celnego?

Agencja Celna i Urząd Celny to dwie różne podmioty zaangażowane w procesy celno-skarbowe, ale różnią się swoją rolą, funkcją i charakterem. Oto główne różnice między nimi:

Agencja Celna:

 1. Charakter: Agencja celna to prywatny, komercyjny podmiot, który działa na zasadach rynkowych. Jest to przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie procedur celno-skarbowych na zlecenie klientów, którzy są importerami lub eksporterami towarów.
 2. Usługi komercyjne: Agencje celne oferują usługi, takie jak doradztwo celno-skarbowe, przygotowywanie deklaracji celnych, klasyfikacja towarów, ocena wartości, nadzór nad procedurami celno-skarbowymi i wiele innych. Ich celem jest ułatwienie klientom przekraczania granic w sposób zgodny z przepisami i minimalizowanie ryzyka opóźnień czy kar celno-skarbowych.
 3. Partnerzy handlowi: Agencje celne działają jako partnerzy handlowi dla przedsiębiorstw, wspierając je w procesach celnych i dostarczając wiedzy specjalistycznej.
 4. Płatne usługi: Agencje celne pobierają opłaty za swoje usługi, które są uzgadniane na podstawie konkretnego zakresu pracy i potrzeb klienta.

Urząd Celny:

 1. Charakter: Urząd Celny to państwowa instytucja, która ma za zadanie egzekwować przepisy celne oraz kontrolować i nadzorować przepływ towarów przez granice. Jest to organ rządowy, działający na mocy prawa państwowego.
 2. Funkcje kontrolne: Urzędy celne sprawują kontrolę nad przestrzeganiem regulacji celno-skarbowych, pobierają opłaty celne i podatki, oraz wydają zezwolenia i certyfikaty dotyczące importu i eksportu.
 3. Ochrona interesów państwa: Głównym celem urzędów celnych jest ochrona interesów państwa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów celno-skarbowych, zabezpieczenie dochodów budżetowych oraz kontrolowanie przepływu towarów w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
 4. Organ regulacyjny: Urzędy celne zajmują się tworzeniem i wdrażaniem przepisów celno-skarbowych, które muszą być przestrzegane przez wszystkich uczestników handlu międzynarodowego.

Podsumowując, główna różnica między agencją celna a urzędem celnym polega na ich charakterze i funkcji. Agencje celne są prywatnymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz klientów, podczas gdy urzędy celne to państwowe instytucje odpowiedzialne za nadzór, kontrolę i egzekwowanie przepisów celno-skarbowych w celu ochrony interesów państwa.

Czym jest skład celny?

Jakie są korzyści korzystania ze składów celnych?

Skład celny - wydzielona przestrzeń (magazyn/ plac) odpowiednio oznaczona, dozorowana i działająca na podstawie pozwolenia wydanego przez organy celne, służąca do przechowywania towarów nieunijnych. Towary nieunijne, objęte procedurą składowania celnego, nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani większości środkom polityki handlowej.

Korzystanie z procedury składu celnego pozwala importerom rozłożyć w czasie płatność należności celno-podatkowe, poprzez zgłoszenie do odprawy celnej w procedurze dopuszczeniu do obrotu, ilości mniejszych niż cała partia towaru wprowadzona pierwotnie na skład celny - wyprowadzania małymi partiami towar na rynek unijny. Importer może przechowywać towar bezterminowo, może też podjąć decyzję o sprzedaży części towaru innemu podmiotowi unijnemu lub poza unijnemu i wtedy to ten nowy podmiot jest odpowiedzialny za uregulowanie sytuacji celnej tego towaru. Dodatkowo na składzie celnym mogą być dokonywane, za zgoda organów celnych, dodatkowe czynności takie jak np. procedura naprawcza.

Bibliografia: Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik Spedytora, Gdynia

Czy obszar celny jest tym samym, co skład celny?

Nie, obszar celny i skład celny to dwie różne koncepcje.

Obszar celny: To ogólny termin oznaczający określone terytorium lub miejsce, gdzie obowiązują przepisy i procedury celno-skarbowe. Może to być obszar państwa lub wyznaczone miejsca takie jak porty, lotniska czy strefy ekonomiczne. Obszar celny obejmuje całą przestrzeń, gdzie towary podlegające regulacjom celno-skarbowym są przemieszczane, przechowywane, przetwarzane i kontrolowane.

Skład celny: To specyficzne miejsce w obrębie obszaru celnego, gdzie towary podlegające procedurom celno-skarbowym są przechowywane, kontrolowane i weryfikowane. Skład celny to część obszaru celnego, gdzie odbywa się fizyczna kontrola towarów, weryfikacja dokumentów i inne procedury związane z odprawą celno-skarbową. Może to być na przykład magazyn, teren ochrony celnej czy inne miejsce, w którym towary są poddawane inspekcji.

Podsumowując, obszar celny to ogólna przestrzeń, gdzie obowiązują regulacje celne, podczas gdy skład celny to konkretny obszar w obrębie obszaru celno-skarbowego, gdzie odbywa się kontrola i przechowywanie towarów.

Czym jest wolny obszar celny?

Czym jest obszar celny Unii Europejskiej?

Jednolity teren celny na terenie Europy został utworzony dnia 1 lipca 1968 r. przez sześć państw ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a w dniu 1 listopada 1993 roku na podstawie Traktatu podpisanego w Maastricht został on przekształcony w Unię Europejską.

Polska jako państwo unijne dołączyła do wspólnego obszaru celnego 1 maja 2004 roku. Obecnie obszar celny Unii Europejskiej obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej, a definicja tego obszaru jak i zasady działania zostały zawarte między innymi w Unijnym Kodeksie Celnym w Rozporządzeniu Parlament Europejski nr 952/2013 z 9 października 2013 roku. Zgodnie z artykułem 4 tego Rozporządzenia, obszar ten rozciąga się na terytoria państw członkowskich Unii, z pewnymi wyjątkami, takimi jak wyspa Helgoland czy Busingen – niemiecka enklawa na terenie Szwajcarii. Granice obszaru celnego UE obejmują również wody przybrzeżne do odległości 12 mil morskich od brzegu oraz przestrzeń powietrzną. Taki obszar gwarantuje jednolity rynek wewnętrzny UE, co umożliwia swobodny ruch towarów w obrębie Unii oraz nadzór nad importem i eksportem na granicach zewnętrznych.

W praktyce Wspólny obszar celny Unii Europejskiej oznacza, to iż organy celne wszystkich państw UE współpracują ze sobą tak, jakby były jednym organem. Stosują te same taryfy celne , te same przepisy celne, działają w oparciu o te same reguły regulujące import i eksport, co pozwala na eliminację kontroli na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi i nie stosowanie żadnych ceł na rynku wewnętrznym. Poziom taryf celnych dla UE określony jest w Zintegrowanej Taryfie Wspólnoty Europejskiej - TARIC (Tarif Integre Communautaire) dzięki której wszystkie kraje członkowskie UE stosują jednakową nomenklaturę celną i jednakowe stawki celne , oraz kierują się tymi przepisami i wymaganiami zawartymi w TARIC. Należy przy tym pamiętać iż TARIC zawiera tylko poziomy stawek celnych stosowanych w całej UE , ale nie obejmuje innych podatków nakładanych już indywidualnie przez poszczególne kraje członkowskie na towary w związku importem, takie jak podatki akcyzowe, podatki VAT i inne podatki zdefiniowane na podstawie odrębnych przepisów w każdym Państwie.

Poprzez taką wspólną politykę celną, UE chroni przemysł i rynki rolne państw członkowskich przed nieuczciwymi praktykami innych krajów poza unijnych które mogą zaniżać swoje koszty produkcji aby wyeliminować przemysł lub rolnictwo Unijne ze światowego handlu. Jako jeden organ może podpisywać umowy międzynarodowe znoszące cła lub wręcz nakładające , dodatkowe cła antydumpingowe jeśli w postępowaniu stwierdzi zaniżanie kosztów produkcji importowanego towaru, ze szkodliwością dla przemysłu lub rolnictwa UE.

Ogólnie Wspólny obszar celny UE bardzo ułatwia i ujednolica handel międzynarodowy w państwach członkowskich UE jednocześnie chroniąc w jednakowy sposób rynki wewnętrzne poszczególnych Państw członkowskich.

Czym jest magazyn celny?

Magazyn celny to miejsce, zazwyczaj zarządzane przez władze celne, gdzie towary mogą być przechowywane i kontrolowane w ramach procedur celno-skarbowych. Towary mogą trafić do magazynu celnego przed lub po odprawie celnej zwykle, gdy istnieje potrzeba dalszej weryfikacji, dokumentacji lub zabezpieczenia, zanim zostaną dopuszczone do dalszego ruchu lub dostarczenia. Magazyn celny ma na celu zapewnienie kontrolowanego i bezpiecznego przechowywania towarów, co pomaga w egzekwowaniu przepisów celno-skarbowych oraz minimalizacji ryzyka związanego z przewozem towarów przez granice.

Agencja Celna - Omida Sea And Air

Magazyn czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania to tymczasowe miejsce przechowywania towarów na określony okres, zazwyczaj w celu przeprowadzenia procedur celno-skarbowych lub oczekiwania na dalszy transport. Jest to miejsce, gdzie towary są umieszczane, kiedy nie można ich od razu przetransportować lub dostarczyć do odbiorcy, zapewniając bezpieczne przechowywanie do czasu zakończenia formalności lub dalszych instrukcji.

Magazyn czasowego skladowania - agencja celna

FAQ - Pytania i odpowiedzi dot. agencji celnych

Jakie zadania wykonują organy celne krajów członkowskich Unii Europejskiej?

Zgodnie z definicją UKC, organy celne krajów Unii Europejskiej, jak również wszystkie inne jednostki uprawnione przez prawo krajowe, są odpowiedzialne za egzekwowanie regulacji zawartych w przepisach ustanowionych przez organy UE oraz organy wewnętrzne w poszczególnych krajach członkowskich.

Służby celne w państwach członkowskich kierują się wspólnymi przepisami Unii, zapewniając jednolite działanie na terenie całej UE, pobierając należności celne z tytułu cła ale i również z tytułu innych podatków importowych nałożonych indywidualnie przez każde z Państw członkowskich ( np. akcyza czy podatek VAT).

Kontrole celne przeprowadzane przez organy celne UE, chronią konsumentów przed towarami i produktami, które mogą być niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, oraz służą ochronie zwierząt i środowiska naturalnego przez zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Kontrole te przeprowadzane wraz z odpowiednimi służbami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi , przyczyniają się również do zapobiegania rozprzestrzenianiu się groźnych chorób roślin lub zwierząt .

Służby celne dbają o właściwy ( zgodny z przepisami) obrót międzynarodowy wszystkimi towarami i dobrami , w tym w szczególności towarami podwójnego zastosowania , uzbrojeniem, chemikaliami, odpadami, lekami, nawozami, środkami ochrony roślin oraz cennymi dobrami kultury , sprawdzając w momencie zgłoszenia towaru do odpowiedniej procedury celnej, stosowne oznaczenia, dokumenty, pozwolenia czy zezwolenia. Kontrolują też przepływ towarów importowanych /eksportowanych z poza i do Unii przestrzegając przepisów nakładających embarga wywozowe czy przywozowe na poszczególne towary , kraje, osoby czy przedsiębiorstwa.

Współpracując z innymi organami, takimi jak policja, urząd skarbowy, straż graniczna czy służba migracyjna, służby celne UE zajmują się również zwalczaniem oszustw podatkowych i celnych popełnianych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, z powodu których kraje UE są pozbawione niezbędnych dochodów przeznaczanych na wydatki publiczne, uczestniczą też w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, walczą z handlem ludźmi, handlem narkotykami, nielegalnym handlem bronią oraz podrabianymi towarami .

Co to jest deklaracja celna?

Deklaracja celna to oficjalny dokument, który informuje agencję celną o towarach, które są importowane lub eksportowane. Zawiera informacje o towarze, jego wartości, pochodzeniu, przewoźniku itp.

Czym jest opłata celna?

Opłata celna to kwota pieniężna, którą importer lub eksporter płaci agencji celnej za import lub eksport towarów. Jest to często wyrażane jako procent wartości towaru.

Czym jest taryfa celna i kod HS?

Taryfa celna to zazwyczaj wykaz towarów z oznaczeniami kodowymi, wyjaśnieniami klasyfikacyjnymi, stawkami celnymi eksportowymi i importowymi ustanowionymi przez odpowiednie organy państwowe w poszczególnych krajach na podstawie których nakładane są i wyliczane odpowiednie podatki graniczne, może też zawierać wykaz jednostek miary i wykaz innych niż cło podatków importowych lub eksportowych obowiązujących w danym kraju. Może odgrywać kluczową rolę w regulowaniu handlu międzynarodowego, jednocześnie zapewniając ochronę krajowym przedsiębiorstwom i rynkowi wewnętrznemu przed zagraniczną konkurencją. Dodatkową funkcją taryfy celnej jest monitorowanie przepływów towarów, gromadzenie danych statystycznych i generowanie dodatkowych wpływów z należnych ceł do budżetu danego państwa.

W praktyce taryfa celna jest narzędziem polityki ekonomicznej wykorzystywanym do kontroli cen importowanych towarów, co może wpływać na decyzje konsumenckie i kierunki handlu zagranicznego. Ponadto taryfy celne mogą służyć jako narzędzie negocjacyjne w międzynarodowych dysputach handlowych, gdzie kraje lub grupy krajów mogą ustalać i umawiać się na wzajemne ustępstwa wobec niektórych towarów, w tym na obniżenia lub zawieszenia cła na uzgodniony okres lub wręcz przeciwnie nakładać dodatkowe cła celem ochrony swojego rynku wewnętrznego przed napływem tańszych produktów z innego państwa.

Każde państwo ( grupa umawiających się państw) może wewnętrznie ustalić swój system poboru podatków granicznych i samemu skonstruować taryfę celną, jednak system kodowania towarów zawarty w taryfach krajowych większości państw świata jest systemem międzynarodowym i został opracowany przez Światową Organizację Celną (WCO), na potrzeby gromadzenia statystyk taryfy celnej i statystyk handlu międzynarodowego.

Obecnie stosowany Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, zwany potocznie Systemem Zharmonizowanym (HS) wszedł w życie 1 stycznia 1988 r. na podstawie Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Jest on wykorzystywany przez 211 gospodarek światowych, z których 160 to sygnatariusze konwencji. System HS zawiera około 5 000 grup towarów – każda opatrzona jest sześciocyfrowym kodem zorganizowanym hierarchicznie przez:

 • sekcje
 • rozdziały (2 cyfry)
 • pozycje (4 cyfr)
 • poddziały (6 cyfry)

klasyfikuje ponad 98 % międzynarodowego handlu towarami i poparty jest przepisami wykonawczymi i uwagami wyjaśniającymi.

Pozwala to podmiotom gospodarczym, urzędnikom służb celnych i ustawodawcom z dowolnego kraju na identyfikację tego samego produktu za pomocą 6 cyfrowego kodu numerycznego co przyczynia się do ułatwienia w handlu międzynarodowym poprzez stosowanie uniwersalnego języka kodowanie towarów we wszystkich dziedzinach gospodarki, oraz pozwala na gromadzenie, porównywanie, analizę statystyk i ułatwia standaryzację dokumentacji handlowej i przekazywania danych.

System HS aktualizowany jest gruntownie co pięć lat ( ostatnia zmiana była dokonana 1 stycznia 2022 r), z tym że poszczególne kraje a szczególnie kraje należące do grupy “rozwijających się” mogą z opóźnieniem wprowadzać zmiany.

Taryfa Celna poszczególnych państw lub grupy państw ( jak to jest w wypadku UE) może być rozbudowywana o dodatkowe cyfry kodowe i w związku z tym dodatkowe nowe pozycje towarowe, o elementy takie jak - podatki krajowe importowe, informacje o dodatkowych wymaganiach importowych lub eksportowych, oraz może być aktualizowana co do poziomu stawek celnych i innych opłat wg. własnych ustaleń poszczególnych krajów w zależności od aktualnej sytuacji politycznej, ekonomicznej lub sytuacji wynikającej z umów handlowych międzynarodowych.

Co zawiera taryfa celna Unii Europejskiej - TARIC?

W Unii Europejskiej funkcjonuje Wspólna Taryfa Celna ustalana przez Dyrekcję Generalną Podatków i Unii Celnej która jest połączeniem systemu klasyfikacji towarów oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, obowiązujących na całym obszarze UE. Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarową („Nomenklatura scalona” lub „CN”) w celu jednoczesnego spełnienia wymogów zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, danych statystycznych handlu zewnętrznego Unii, jak i innych polityk unijnych dotyczących przywozu lub wywozu towarów.

Natomiast rozwinięciem tej Taryfy jest zintegrowana taryfa UE (TARIC) – baza danych, która łączy taryfy celne i wszystkie środki, które muszą być zastosowane przez podmioty zajmujące się przywozem lub wywozem towarów. TARIC (Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich –TARif Intégré Communautaire) zawiera między innymi: 6 cyfrowy Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, zwany potocznie Systemem Zharmonizowanym (HS) wraz z pełnym opisem towarowym oraz wytycznymi klasyfikacyjnymi opracowany przez Światową Organizację Celną (WCO) i dodatkową bardziej szczegółową klasyfikację towarową rozbudowana o dodatkowe dwie cyfry kodu (w sumie TARIC obejmuje 8 cyfrową klasyfikacje towarową). Ośmio cyfrowa klasyfikacja TARIC zwana jest Nomenklaturą Scalona (CN). TARIC zawiera dodatkowo tabele ze stawkami cła wyrażone w procentach lub w kwocie za określoną jednostkę miary dla danego państwa lub grupy państw, z którego towar pochodzi , podstawę prawną z komentarzem, sposób wyliczania stawek specyficznych, zawieszenia ceł, wykaz stawek antydumpingowych z opisem ich zastosowania, stawki cła z zastosowaniem preferencji taryfowych, dane wymagane do nadzoru importu i eksportu, stawki ceł wyrównawczych, wykaz zakazów importu czy eksportu i wymaganej dokumentacji do dopuszczenia do obrotu oraz okres ważności stawki celnej.

Stawki celne podstawowe zawarte we Wspólnej Taryfie Celnej aktualizowane są raz w roku z dniem 1 stycznia, ale już zawieszenia cła - zmieniają się zgodnie z datą ustalona w rozporządzeniach które wprowadziły te zawieszenia; dodatkowe cła antydumpingowe lub inne cła dodatkowe - mogą być nakładane i zdejmowane zgodnie z wydawanymi przez organy celne UE rozporządzeniami, czyli mogą ulegać zmianie z dnia na dzień (poprzedzone jest to z reguły wcześniejszym postępowaniem antydumpingowym, ale w wypadku naruszenia ważnego interesu unijnych przedsiębiorców, dodatkowe cła tymczasowe antydumpingowe mogą być nałożone na następny dzień po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku urzędowym UE , a po zakończeniu postępowania które może trwać do 9 miesięcy, wprowadzane są lub zdejmowane te dodatkowe cła); stawki kontyngentowe które obniżają czasowo lub podwyższają cło też wprowadzane są w różnych okresach. Także o ile sama budowa taryfy celnej i kody CN bardzo rzadko ulegają zmianie, to pozostałe elementy a szczególnie dodatkowe stawki celne i dodatkowe sankcje nakładane na kraj lub towary, dość często są zmieniane i bardzo zależne są od obecnej polityki gospodarczej prowadzonej przez całą UE.

Poszczególne kraje UE mogą rozbudować TARIC o dodatkowe dane i dodatkowe kody taryfy celnej na poziomie dodatkowej 9 i 10 cyfry jak zrobiła to Polska przy niektórych kodach CN. Polska taryfa celna jest w pełni kompatybilna z TARIC i umieszczona jest w przeglądarce ISZTAR . Przeglądarka ISZTAR zawiera dodatkowo informację o podatkach stosowanych w Polsce przy imporcie towarów takich jak podatek akcyzowy oraz podatek VAT, poza tym rozbudowana jest o dodatkowe dane takie jak - wymagania weterynaryjne , fitosanitarne i wymagania służby sanitarnej.

Jak agencja celna walczy z nielegalnym handlem?

Agencje celne przeciwdziałają nielegalnemu handlowi poprzez kontrole towarów, współpracę z innymi służbami bezpieczeństwa, monitorowanie transakcji i stosowanie procedur przeciwko przemytowi.

W jaki sposób agencja celna wspiera handel zagraniczny?

Agencje celne wspierają handel zagraniczny, zapewniając przedsiębiorstwom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie procedur celno-skarbowych. Oferują wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji celnej, klasyfikacji towarów, ocenie wartości oraz nadzorze nad procesami celno-skarbowymi, co umożliwia skuteczne i zgodne z przepisami przekraczanie granic. Dzięki temu agencje celne minimalizują ryzyko błędów i opóźnień, przyczyniając się do płynności i efektywności międzynarodowych transakcji handlowych.

Eksportujesz lub importujesz towary poza Unię Europejską? Skorzystaj z usług marki Omida Sea And Air

Stabilność i stan łańcucha dostaw zależy od efektywnych rozwiązań i reagowania na potrzeby klientów, dzięki naszemu zespołowi doświadczonych pracowników rozbudowanej, elastycznej infrastrukturze i zaawansowanym technologiom oferujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów, które są ekonomiczne, bezpieczne i wydajne.

Nasz zespół agentów celnych doradzi i dopasuje odpowiednie rozwiązanie, aby szybko i sprawnie dokonać zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej na miejscu uznanym, pomoże zgromadzić niezbędną dokumentację celną lub zaproponuje inne dogodne rozwiązania celne, jeśli będzie wymagała tego sytuacja.

 • Transport
  • Transport Morski
  • Transport Lotniczy
  • Transport Kolejowy
 • Usługi
 • Firma
 • Klient
 • Blog
 • Kariera
 • Kontakt
  • 🇵🇱 Polski🇬🇧 English🇺🇦 Українська мова
Omida Sea And Air S.A.
Copyright © Omida Sea And Air S.A. 2012 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone