Fracht – definicja. Co to jest fracht? | Omida Sea And Air S.A.

Fracht definicja. Co to jest fracht?

Fracht to kluczowy element przemysłu transportowego, obejmujący zarówno przewożony towar, jak i opłatę za jego transport.

PRZEWIŃ
Sea & Air Blog

Poznaj aspekty związane z frachtem morskim

Fracht morski to pojęcie powszechnie stosowane w transporcie i logistyce, które odnosi się do ceny, jaką płatnik musi zapłacić za przewiezienie ładunku z jednego miejsca do drugiego. Stawka frachtowa zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj towaru, odległość, szybkość dostawy i warunki rynkowe. Zrozumienie tych aspektów dotyczących pojęcia frachtu pozwoli na efektywne planowanie i zarządzanie transportem. Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Czym tak właściwie jest fracht?

Fracht jest nieodłącznym elementem przemysłu transportowego, odnoszącym się zarówno do przewożonego ładunku, jak i do opłaty za jego transport. Jest to termin stosowany w transporcie i logistyce, który odnosi się do opłaty za transport towarów. Fracht można definiować na różne sposoby, w zależności od kontekstu, ale w najprostszym ujęciu jest to cena, którą płatnik (najczęściej nadawca lub odbiorca towarów) musi zapłacić przewoźnikowi za przewiezienie ładunku z jednego miejsca do drugiego.

Wartości frachtu mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak:

 • Rodzaj towarów: Niektóre towary mogą wymagać specjalnego sprzętu lub warunków do transportu, co może zwiększyć koszty.
 • Odległość i trasa: Dłuższe trasy i trudniejsze warunki podróży (np. górzyste tereny) mogą podnieść cenę frachtu.
 • Szybkość dostawy: Szybsze dostawy często wymagają wyższych opłat frachtowych.
 • Warunki rynkowe: Popyt i podaż na usługi transportowe mogą wpływać na stawki frachtowe

Ostatecznie, fracht jest kluczowym elementem kosztów logistycznych dla przedsiębiorstw i może wpływać na ich decyzje dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw.

Aby proces frachtu przebiegł prawidłowo, warto zapoznać się z procesem spedycyjnym obecnym w każdej jednostce transportowej.

Źródło: D. Marciniak-Neider, J. Neider; Podręcznik spedytora; Wydanie VII, Gdynia 2020

Fracht jako przewożony ładunek

W niektórych kontekstach, zwłaszcza w kontekście morskim, fracht może odnosić się do przewożonego ładunku lub towaru. W takim ujęciu fracht to konkretny ładunek, który jest przewożony przez statek, samolot, ciężarówkę, pociąg czy inny środek transportu. Termin ten często występuje w kontekście przewozu morskiego, gdzie fracht może odnosić się do różnych rodzajów ładunków, takich jak kontenery, surowce, towary masowe, itp. Jednakże warto zauważyć, że to użycie może różnić się w zależności od regionu i kontekstu. W wielu sytuacjach, szczególnie w transporcie lądowym i lotniczym, fracht jest najczęściej używany do opisania opłaty za przewóz, jak wyjaśniłem w poprzednim odpowiedzi. Ważne jest zrozumienie, jak termin jest używany w danym kontekście, aby uniknąć nieporozumień.

Fracht jako opłata za transport

Fracht to także opłata, jaką należy uiścić za przewóz danego ładunku. Kwota frachtowa jest ustalana na podstawie różnych czynników, które wpływają na koszty związane z transportem. Waga, wartość, ilość i rodzaj towaru są niektórymi z czynników, które wpływają na ostateczną stawkę frachtową. W tym miejscu należy poruszyć także kwestię tzw. ,,martwego frachu”, czyli ekwiwalentu za niewykorzystaną przestrzeń ładunkową, która została wcześniej zarezerwowana. Poniższa grafika przedstawia proces uzgadniania frachtu, który może się rozpocząć natychmiast po otrzymaniu faktury za fracht od firmy przewozowej.

Źródło: Uzgadnianie frachtu w module Zarządzanie transportem; learn.microsoft.com

Czym jest stawka frachtowa?

Stawka frachtowa to cena, którą przewoźnik żąda za przewiezienie ładunku z jednego miejsca do drugiego. Jest to podstawowy element kosztów logistycznych dla firm, które muszą przewozić swoje produkty, surowce lub inne towary. Stawki frachtowe są zazwyczaj negocjowane między przewoźnikiem a klientem i mogą być podane na różne sposoby, np. za jednostkę wagi, objętości, za kontener, za kilometr, itp. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa rozumiały, jak są obliczane ich stawki frachtowe, aby mogły efektywnie zarządzać swoimi kosztami logistycznymi.

Czynniki wpływające na stawkę frachtową oraz sposób zapłaty za fracht

Stawka frachtowa może być determinowana przez szereg czynników. Waga, objętość, wartość oraz delikatność towaru są czynnikami, które wpływają na koszty transportu. Dodatkowo szybkość przewozu, klasa przesyłki i opłaty drogowe są również brane pod uwagę przy ustalaniu stawki frachtowej. Stawka frachtowa jest zależna od wielu czynników:

 • Typ transportowanego ładunku: Niektóre towary, zwłaszcza te niebezpieczne lub wymagające specjalnej obsługi, mogą wymagać wyższych stawek frachtowych.
 • Waga i objętość ładunku: Cięższe i większe ładunki często wymagają wyższych stawek frachtowych.
 • Odległość od punktu destynacji: Zwykle dłuższa trasa przewozu wiąże się z wyższą stawką frachtową. Czas dostawy: Szybsza dostawa, zwłaszcza ekspresowa, zwykle oznacza wyższą stawkę.
 • Zewnętrzne warunki gospodarcze: Największy wpływ ma tutaj popyt oraz podaż na przykład, jeśli jest wiele dostępnych statków, ale niewiele ładunków do przewiezienia, stawki frachtowe mogą spaść.
 • Koszty dodatkowe: Do stawki frachtowej mogą być doliczane dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za przeładunek, składowanie, celne, ubezpieczeniowe itp.

W odniesieniu do sposobów płatności za fracht zależą one od umowy między przewoźnikiem a klientem. Istnieją różne modele płatności za fracht, takie jak:

 • Prepaid (PPD): Nadawca płaci za fracht z góry, zanim ładunek zostanie wysłany.
 • Collect (C/C): Odbiorca płaci za fracht po otrzymaniu ładunku.
 • Prepaid and Add (PPD/Add): Nadawca płaci za fracht z góry i potem dodaje koszt do faktury odbiorcy.

Bezpieczeństwo przewożonego ładunku jest kluczowe zarówno dla przewoźnika, jak i dla odbiorcy towaru. W celu ochrony towaru przed uszkodzeniami i stratami fracht zwykle jest płatny po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia, w uzgodnionym terminie i w nienaruszonym stanie. Jest to istotne zabezpieczenie dla obu stron transakcji. Ponadto płatność za fracht może być realizowana za pośrednictwem różnych metod, w tym przelewów bankowych, kart kredytowych, a nawet cyfrowych metod płatności.

Fracht w transporcie drogowym

W przypadku transportu drogowego stawka frachtowa może być również uzależniona od innych czynników zewnętrznych. Ceny paliw oraz opłaty drogowe mają wpływ na ogólny koszt przewozu, co może mieć bezpośredni wpływ na stawkę frachtową. Zmienne te są monitorowane i uwzględniane przy ustalaniu kosztów transportu drogowego. W transporcie drogowym często stosowane są umowy o frachcie (tzw. fracht listy), które określają warunki przewozu, w tym stawkę frachtową, termin dostawy, rodzaj ładunku, miejsce załadunku i rozładunku, a także zasady odpowiedzialności przewoźnika za towar. Zapłata frachtu w transporcie drogowym odbywa się zwykle po dostarczeniu ładunku, chociaż w niektórych przypadkach nadawca może być zobowiązany do zapłaty frachtu z góry. Wszystko zależy od umowy między przewoźnikiem a klientem. Poniższa grafika przedstawia proces frachtu drogowego oraz zawiera kluczowe informacje związane z opłatami, badaniami i składowaniem.

Źródło: D. Marciniak-Neider, J. Neider; Podręcznik spedytora; Wydanie VII, Gdynia 2020

Fracht morski i oceaniczny: Skuteczne zarządzanie ładunkiem na falach

Transport morski jest jednym z głównych środków transportu na dużą odległość. Fracht morski odnosi się do przewozu towarów drogą morską, gdzie kontenery, statki i porty morskie odgrywają kluczową rolę w procesie logistycznym. Fracht morski jest jednym z najstarszych i najważniejszych rodzajów transportu towarowego na świecie. Jest niezbędny dla globalnej gospodarki, przewożąc większość międzynarodowych ładunków. Transport oceaniczny jest niezastąpiony w przypadku przewozu towarów między kontynentami. Fracht oceaniczny odnosi się do przewozu towarów za pomocą statków na oceanach, gdzie kontenery, tankowce i promy odgrywają kluczową rolę w międzynarodowym handlu. Skuteczne zarządzanie frachtem morskim i oceanicznym jest zatem kluczowe dla pomyślności wielu firm. Zależy ono od wielu czynników korelujących ze sobą, które zostały szerzej opisane poniżej.

Planowanie i Koordynacja frachtu morskiego

Zarządzanie frachtem morskim zaczyna się od skutecznego planowania i koordynacji. Musisz dokładnie znać swoje ładunki, ich wymiary, wagi i wymagania specjalne. Potrzebujesz też jasnego planu co do tego, gdzie i kiedy muszą być dostarczone.

Wybór Partnera Logistycznego we frachcie morskim

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego partnera logistycznego. Dostawcy usług logistycznych, takie jak spedycje, mogą pomóc w organizacji przewozu, negocjacjach stawek frachtowych, załatwieniu formalności celnych i zapewnieniu, że Twoje ładunki dotrą na czas i w dobrym stanie.

Śledzenie i Monitorowanie frachtu morskiego

Zarządzanie frachtem morskim obejmuje również śledzenie i monitorowanie Twoich ładunków. Dzięki technologii GPS i systemom zarządzania ładunkiem możesz na bieżąco monitorować lokalizację i stan swoich towarów.

Zarządzanie Ryzykiem podczas organizowania frachtu morskiego

Zarządzanie ryzykiem jest również kluczowe. Fracht morski jest narażony na wiele potencjalnych zagrożeń, od szkód spowodowanych przez warunki pogodowe, po opóźnienia spowodowane problemami celnymi. Dlatego ważne jest, aby mieć solidny plan zarządzania ryzykiem, w tym odpowiednie ubezpieczenie ładunku.

Zgodność z Przepisami Transportu Morskiego

Wreszcie, zarządzanie frachtem morskim wymaga zgodności z różnymi międzynarodowymi i krajowymi przepisami. Przepisy te mogą dotyczyć wszystkiego — od bezpieczeństwa i ochrony środowiska, po prawa pracownicze na statkach.

Fracht kolejowy: Efektywność na torach

Transport kolejowy jest niezwykle istotny dla przewozu towarów na większe odległości wewnątrz kraju i międzynarodowo. Fracht kolejowy odnosi się do przewozu ładunków za pomocą pociągów, gdzie infrastruktura kolejowa, wagony i terminale kolejowe są kluczowymi elementami. Jest to jeden z najbardziej efektywnych i wydajnych środków transportu towarów, szczególnie na dużą skalę i na duże odległości. Aby odpowiednio przygotować się do frachtu kolejowego, należy przygotować odpowiednią ofertę przewozową w transporcie kolejowym. Informacje niezbędne do przygotowania takiego dokumentu zawarte są w poniższej tabeli.

Źródło: D. Marciniak-Neider, J. Neider; Podręcznik spedytora; Wydanie VII, Gdynia 2020

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, które czynią transport kolejowy tak efektywnym.

 • Duża pojemność przewozowa — pociągi towarowe mogą przewozić znaczne ilości ładunku jednocześnie
 • Efektywność energetyczna — transport kolejowy jest również bardzo efektywny energetycznie. Pociągi zużywają mniej energii na przewóz jednej tony ładunku na jeden kilometr w porównaniu do ciężarówek.
 • Bezpieczeństwo — transport kolejowy jest również jednym z najbezpieczniejszych środków transportu, ze względu na ścisłe regulacje i standardy bezpieczeństwa.

Kolej jest w stanie przewozić szeroki zakres towarów, od surowców takich jak węgiel i ruda żelaza, po produkty konsumenckie. Niektóre towary, takie jak chemikalia czy materiały niebezpieczne, są często transportowane koleją ze względu na wyższe standardy bezpieczeństwa.

Fracht lotniczy: Szybkość i globalna dostępność

Transport lotniczy jest niezwykle szybki i umożliwia globalne dostarczanie towarów w krótkim czasie. Fracht lotniczy oferuje unikalne korzyści dla międzynarodowego handlu i logistyki, których nie można znaleźć w żadnym innym rodzaju transportu. Są to przede wszystkim szybkość i globalna dostępność, które są kluczowe dla wielu branż i typów ładunków. Aby lepiej zobrazować połączenia pomiędzy dostawcą a odbiorcą, poniżej przedstawiamy schemat konsolidacji przesyłek w transporcie lotniczym.

Źródło: D. Marciniak-Neider, J. Neider; Podręcznik spedytora; Wydanie VII, Gdynia 2020

Fracht lotniczy jest również uważany za jeden z najbezpieczniejszych sposobów transportu, z niskim ryzykiem uszkodzeń czy kradzieży ładunku. Ponadto kontrola nad ładunkiem jest większa, dzięki możliwości śledzenia przesyłki na każdym etapie transportu. Należy nadmienić, że fracht lotniczy obarczony jest wyższą stawką frachtową niż pozostałe metody frachtu. Korzyści te wynikają z szybkości transportowania ładunku, zwiększonych norm bezpieczeństwa, a także możliwości ładunkowych, jakie posiadają samoloty. Zmiana maksymalnego udźwigu i pojemności samolotów transportowych przedstawia przykładowe lotnicze jednostki ładunkowe LD3, LD6 oraz LD7 wraz z wymiarami.

Źródło: D. Marciniak-Neider, J. Neider; Podręcznik spedytora; Wydanie VII, Gdynia 2020

Podsumowanie zakresu frachtu

Fracht to istotne pojęcie w przemyśle transportowym, odnoszące się zarówno do przewożonego ładunku, jak i do opłaty za jego transport. Stawka frachtowa jest zależna od różnych czynników, takich jak waga, wartość, ilość i rodzaj towaru, a także czynniki zewnętrzne, takie jak ceny paliw czy opłaty drogowe. Bezpieczeństwo przewożonego ładunku jest ważne dla obu stron transakcji.

Nieważne, czy wybierzesz usługę frachtu morskiego, kolejowego, oceanicznego czy lotniczego, każdy rodzaj transportu ma swoje unikalne cechy i wymagania. Skuteczne zarządzanie frachtem w tych różnych środowiskach wymaga precyzyjnego planowania, koordynacji i monitorowania, aby zapewnić bezpieczeństwo i terminowość dostawy towarów. W celu efektywnego zarządzania logistyką transportu frachtowego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy takiej jak Omida Sea And Air. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksowe rozwiązania transportowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Przeczytaj również

Historia transportu morskiego | Omida Sea And Air S.A.
Historia transportu morskiego

Historia transportu morskiego sięga wstecz kilka tysięcy lat. Od początku swojego istnienia transport morski odgrywał kluczową rolę w rozwoju cywilizacji i handlu międzynarodowego.

Transport kontenerów — czym jest? Charakterystyka. | Omida Sea And Air S.A.
Transport kontenerów — czym jest? Charakterystyka.

Transport kontenerowy jest kluczowym elementem globalnej logistyki. W erze globalizacji przemieszczanie towarów na znaczne odległości jest nieodłącznym elementem handlu międzynarodowego.

Organizacja Transportu Morskiego - Odblokowanie potencjału żeglugi morskiej | Omida Sea And Air S.A.
Organizacja Transportu Morskiego - Odblokowanie potencjału żeglugi morskiej

Efektywna organizacja transportu morskiego jest kluczowym elementem skutecznej logistyki w handlu międzynarodowym.

Środki transportu wodnego — rodzaje, definicja, zalety i wady | Omida Sea And Air S.A.
Środki transportu wodnego — rodzaje, definicja, zalety i wady

Transport wodny odgrywa istotną rolę w globalnej gospodarce, umożliwiając przewóz towarów i pasażerów przez morza, rzeki, jeziora i kanały.

Powrót do wszystkich artykułów
 • Transport
  • Transport Morski
  • Transport Lotniczy
  • Transport Kolejowy
 • Usługi
 • Firma
 • Klient
 • Blog
 • Kariera
 • Kontakt
  • 🇵🇱 Polski🇬🇧 English🇺🇦 Українська мова
Omida Sea And Air S.A.
Copyright © Omida Sea And Air S.A. 2012 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone